Naar schatting bedraagt de wachttijd bij aanmelding voor een intake momenteel (01-07-2024) 12-16 weken. De wachttijd tussen de diagnostiek fase en de start van de behandeling bedraagt momenteel (01-07-2024) 6-8 weken en varieert per behandelaar.

U kunt altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).