Huijs GGZ Tilburg staat voor professionaliteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, cliëntgerichtheid, eerlijkheid, openheid en ruimdenkendheid.

Hieronder vindt u een overzicht van onze therapeuten:

Angelique Claeijs (Psychiater BIG nummer 99918802201 AGB-code 3310124)

Angelique is werkzaam als psychiater. Ze heeft veel ervaring opgedaan in het werken met mensen met een combinatie van zeer complexe psychiatrische en lichamelijke klachten.

Zij heeft haar studie geneeskunde in België afgerond waarna zij haar opleiding tot psychiater in regio Breda en Tilburg heeft gevolgd. Vanwege haar interesse in psychotherapie heeft zij zich verder bekwaamd in het werken vanuit de kaders van de schematherapie, EMDR (traumabehandeling), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en lichaamsgericht werken.

In de therapie vindt Angelique het belangrijk dat er gewerkt wordt vanuit een gelijkwaardige relatie waarin de cliënt en behandelaar samen proberen ontrafelen en begrijpen hoe bepaalde klachten in elkaar zitten. Met name door te kijken naar de mens en zijn of haar verhaal achter deze zorgvraag.

Eline Coopmans (GZ-Psycholoog BIG nummer 29929188225 AGB-code 94008461 & Psychotherapeut in opleiding)

Eline woont met haar man en drie kinderen nabij Tilburg. Na haar studie Psychologie in Tilburg is ze in 2007 haar carrière gestart als kind- en jeugdpsycholoog bij een vrijgevestigde praktijk en heeft ze jarenlang zowel individuele behandelingen, als systeemgesprekken en groepsbehandelingen gedaan. In 2016 is ze bij Mentaal Beter gaan werken, waar ze zich ook is gaan richten op het behandelen van volwassenen en heeft ze zich hier nog verder in gespecialiseerd door het afronden van de GZ-opleiding. Eline heeft ruime ervaring in het behandelen van angstproblematiek, stemmingsproblematiek, traumagerelateerde klachten, ontwikkelingsproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek en is geregistreerd EMDR therapeut. Eline werkt cliëntgericht, waarbij  ze gebruik maakt van verschillende behandeltechnieken, waaronder EMDR, schematherapie, cognitieve gedragstherapie en positieve psychologie. In haar behandeling staat persoonlijke aandacht en een veilige, prettige samenwerking met u als cliënt voorop.

Joline Geervliet (GZ-Psycholoog BIG nummer 89929091025 AGB-code 94108690)

Joline woont samen met haar man en zoontje in Breda. In Nijmegen en Tilburg heeft ze haar masters Pedagogische wetenschappen en Psychologie afgerond. Vervolgens heeft ze jarenlang met veel plezier bij een psychologenpraktijk gewerkt, waar ze haar GZ-titel heeft behaald. Joline heeft ervaring met het behandelen van kinderen, jongeren en volwassenen met klachten op het gebied van angst, stemming, trauma en persoonlijkheid. In haar werk past ze diverse behandelvormen toe, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en schematherapie. Ze is geregistreerd EMDR therapeut. Rust, vertrouwen en betrokkenheid zijn voor haar belangrijk in de behandelrelatie. Joline gaat graag samen aan de slag om gedachtes en gevoelens te onderzoeken om hier meer grip op te leren krijgen. Haar doel is dat mensen het beste in zichzelf naar boven halen. Ze sluit daarin aan op individuele behoeften, mogelijkheden en kwaliteiten.

Margit de Jong (GZ-Psycholoog BIG nummer 19930505925 AGB-code 94110419)

Margit woont samen met haar vriend in Tilburg. Zij is opgegroeid in Woudrichem en heeft haar studie Psychologie in Tilburg gevolgd. Na haar afstuderen heeft zij eerst op SGGZ afdelingen (autisme en persoonlijkheid en complex trauma) gewerkt. Daarna heeft zij meerdere jaren binnen een psychologenpraktijk met hele diverse problematiek gewerkt (trauma, persoonlijkheid, angst, stemming, dwang, autisme en ADHD) binnen zowel de BGGZ als SGGZ.  Bij deze praktijk heeft zij haar opleiding tot GZ-psycholoog afgerond. Naast individuele behandeling haalt zij plezier uit het geven van groepstherapie, ook heeft zij ruime ervaring met diagnostische onderzoeken.
Margit vindt het belangrijk om naar de mens te kijken en daar de behandeling op af te stemmen. Zij werkt eclectisch en cliëntgericht, waarbij persoonlijk en oprecht contact belangrijke waarden zijn. In het behandeltraject staan de wensen en behoeften van de cliënt centraal. Zij gebruikt diverse behandelvormen (waaronder EMDR, schematherapie, ACT en compassiegerichte therapie) om te werken aan de hulpvraag en doelen van de cliënt.

Esther van der Kamp (Psychotherapeut BIG nummer 89923685316 AGB-code 94103857)

Esther is een psychotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in het werken met mensen met complexe problematiek en psychotrauma. Hierbij maakt ze vooral gebruik van schematherapie en EMDR, maar integreert ze ook graag het cliëntgerichte perspectief in haar behandelingen. In het contact met cliënten staat een persoonlijke benadering voorop. Ze vindt het mooi om te zien hoe mensen zich ontwikkelen en weer steviger en met meer rust in het leven komen te staan. Esther heeft gestudeerd in Tilburg en woont hier nog steeds met haar man en twee kinderen. Ze is haar carrière gestart in een vrijgevestigde praktijk, waar ze veel diagnostiekervaring met diverse problematiek heeft opgedaan bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Tijdens een project waarbij ze veel met mensen in een daklozenopvang heeft gewerkt, werd haar interesse in de meer complexe problematiek versterkt. De opleiding tot psychotherapeut en het werken in de specialistische ggz sloten hier goed op aan. Ze heeft hierdoor diverse therapeutische referentiekaders leren toepassen en veel ervaring opgedaan met het behandelen van cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en trauma.

Annemiek Laros (GZ-Psycholoog BIG nummer 69919023425 AGB-code 94061491)

Mijn naam is Annemiek Laros, werkzaam als GZ-psycholoog bij Huijs GGZ. Je kunt bij mij terecht voor psychodiagnostisch onderzoek. Het goed begrijpen van het persoonlijke verhaal van mensen en samen met hen de ‘knoop’ rond klachten en/of vastlopen ontwarren, is iets waar ik veel passie voor voel. Met elke client is het een uniek proces en elk onderzoek verdiept mijn kennis. Voor vrijwel alle diagnostische vraagstellingen kun je bij mij terecht.
Ik werk graag met de methode Therapeutisch Psychologisch Onderzoek. Hierbij stellen zowel de verwijzer als jij zelf diagnostische (hulp)vragen en gaan we samen op zoek naar de antwoorden. Dit proces gaat uit van de overtuiging dat we elkaar nodig hebben: jij bent de expert over jezelf en je leven, ik heb me verdiept in psychologische theorieën en psychodiagnostiek. Het doel is ervoor te zorgen dat jij een meer kloppend, empathisch, reëel beeld van jezelf en je klachten/gedrag krijgt en helder hebt hoe je hier zelf weer invloed op uit kunt oefenen. Mijn ervaring is dat een onderzoek op deze manier vaak leidt tot meer rust, hoop en vertrouwen in de toekomst. Ik vind het een voorrecht om op deze manier een stukje met mensen mee te mogen lopen en van dichtbij dit proces met hen mee te maken. Het geeft mij heel veel voldoening.
Ik beleef veel plezier aan dit werk en geloof dat ik dat enthousiasme en die energie ook meeneem in mijn gesprekken met cliënten. Inhoudelijk ligt in mijn onderzoeken de nadruk meestal niet op psychiatrische classificaties, maar op verklaringstheorieën over je gedrag en je klachten. Waarom loop je op dit moment, in deze context, op deze manier vast? De nadruk ligt wat mij betreft op ‘begrijpen hoe en waarom’ in plaats van op labels.
Naast mijn werk met cliënten ben ik ook werkzaam als docent. Collega’s kunnen mij tegenkomen binnen RINO Zuid, waar ik de module Methodische Diagnostiek Kind & Jeugd binnen de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog verzorg, bij trainingen van de Jeugdzorgacademie (persoonlijkheidsdiagnostiek) of bij trainingen van de Viersprong Academy (Therapeutisch Psychologisch Onderzoek).

Rolof Molenschot (GZ-psycholoog  BIG nummer 99928382925 AGB-code 94107591)

Rolof is woonachtig in Tilburg met zijn vriendin en is binnen Huijs GGZ werkzaam als GZ-psycholoog. Na het afronden van zijn studie Klinische Psychologie op de Universiteit van Tilburg is hij bijna 12 jaar werkzaam geweest binnen de verslavingszorg. Aldaar heeft hij de mogelijkheid gehad cliënten te begeleiden in zowel het doorbreken van de verslaving als het behandelen van onderliggende problematiek. Naast dat Rolof werkzaam is bij Huijs GGZ, werkt hij als zelfstandige één dag in de week voor een psychologen praktijk in Breda. In de afgelopen drie jaar heeft hij daar verdere ervaring kunnen opdoen met cliënten buiten de verslavingszorg. Rolof heeft verschillende behandelmethodieken tot zijn beschikking waaronder cognitieve gedragstherapie (CGT), schematherapie, EMDR, systeemtherapie, ACT en dynamische interpersoonlijke therapie (DIT).

Met zijn cliënten gaat Rolof een samenwerking aan waarbij de cliënt niet alleen begeleiding zal krijgen maar juist actief deelgenoot wordt van zijn/haar eigen veranderproces. De stijl van Rolof is doortastend, gecombineerd met een gezonde dosis humor en confronterend waar nodig. De aanmeldingsklacht fungeert vaak als een startpunt om samen gaandeweg de betekenis van de klachten te kunnen plaatsen in een bredere context. Rolof bekijkt klachten vaak door een psychodynamische bril; wat betekent dat gedachten, gevoelens en gedrag bekeken worden in samenhang met vroegere ervaringen van cliënten. Binnen zijn behandelingen wordt ook gebruik gemaakt van de therapeutische relatie, waarbij de band tussen hem en cliënt een mogelijkheid biedt om eventuele disfunctionele patronen te duiden en deze te doorbreken.

Rosa Pranger (Psycholoog & Psychotherapeut in opleiding)

Rosa is opgegroeid in Tilburg en woont op dit moment in Breda samen met haar vriend. Ze heeft Pedagogische Wetenschappen gestudeerd in Nijmegen en heeft daarna nog een onderzoeksmaster in Gedragswetenschappen gedaan. Binnen haar vorige baan heeft Rosa veel ervaring opgedaan in zowel de basis- als de specialistische GGZ, waarbij ze individuele behandeling gaf aan volwassenen met psychische klachten, zoals angst- en stemmingsklachten, psychotrauma en persoonlijkheidsproblematiek. Rosa maakt in haar behandelingen met name gebruik van cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie en EMDR. Daarnaast geeft zij ook begeleiding aan cliënten met AD(H)D, wat met name gericht is op psycho-educatie, organiseren en plannen, afleidbaarheid verminderen en cognitieve training. In het contact met cliënten vindt Rosa het belangrijk dat cliënten zich op hun gemak en veilig bij haar voelen, waarbij ze ook geregeld een goede dosis humor gebruikt.

Karin Tesink (GZ-Psycholoog BIG nummer 59910790316 AGB-code 94015430 & Psychotherapeut BIG nummer 59910790316 AGB-code 94015430)

Karin woont met haar man en twee kinderen in de buurt van Tilburg. Karin is haar carrière begonnen als kinder- en jeugdpsycholoog binnen de vrijgevestigde praktijk. Vervolgens ging zij werken in een jeugdgevangenis. Al snel werd haar interesse voor systemisch werken ontwikkeld en volgde zij de opleiding tot systeemtherapeut. Tijdens de GZ-opleiding deed zij ervaring op binnen de algemene volwassenzorg en ging daarna weer werken in de forensische sector. Zij specialiseerde zich in het werken met mensen met agressieregulatieproblemen, persoonlijkheidsproblematiek en psychotrauma. De opleiding tot psychotherapeut sloot goed aan bij haar interesse in het werken met mensen met complexe problematiek. In het contact staat een persoonlijke benadering voorop om zo samen te onderzoeken hoe klachten zijn ontstaan en van daar uit te kijken hoe er ruimte kan ontstaan voor persoonlijke groei en verbinding met jezelf en anderen. Karin werkt integratief waarbij ze gebruik maakt van verschillende behandeltechnieken, waaronder schematherapie, CGT, partnerrelatietherapie middels EFT, EMDR en BEPP.