Behandelaanbod vestiging Sittard

In onze praktijk in Sittard bieden wij Nederlandstalige hulp aan volwassenen en ouderen met verschillende klachten zoals:

 • Depressieve klachten, problemen met rouwverwerking
 • Angststoornissen en paniekklachten
 • Burn-out, overspannenheid, lichamelijke (onverklaarbare) klachten
 • Obsessieve compulsieve klachten (dwangklachten)
 • Identiteitsproblemen
 • Levensfaseproblemen
 • Terugkerende contactproblemen met anderen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Traumabehandeling

 

Afhankelijk van uw hulpvraag en klachtenbeeld maken wij gebruik van verschillende behandelmethoden, waaronder:

 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
 • Interpersoonlijke Therapie (IPT)o Ondersteunende gesprekstherapie
 • COMET (gericht op verbeteren zelfbeeld)
 • Schematherapie
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • Persoons- en ervaringsgerichte (cliëntgerichte) psychotherapie
 • Sensorimotor psychotherapie

 

Hieronder vindt u een overzicht van onze therapeuten:

Maddy Meijers (Psychotherapeut BIG 49052197916 & GZ-Psycholoog BIG 29052197925 AGB-code 94002705)

E-mail: maddy@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Cliëntgericht en Emotion Focused therapeut for individuals VPEP / ISEFT, Cognitief gedragstherapeut VGCT, Focusing Oriented Psychotherapist (Focusing Institute New York).

Maddy werkt sinds 1997 in de geestelijke gezondheidszorg. Zij heeft bij diverse GGZ instellingen met volwassenen gewerkt en heeft veel ervaring met hulpverlening aan studenten. Zij kan hulp bieden bij diverse psychische klachten zoals bijvoorbeeld angstklachten, somberheidsklachten en klachten die het gevolg zijn van traumatische ervaringen.

Maddy geeft individuele therapie met een cliëntgerichte basishouding. Dat wil zeggen dat zij u als persoon als uitgangspunt neemt en niet alleen uw klachten en dat empathie, acceptatie en echtheid in het contact voor haar heel belangrijk zijn.
Haar werkwijze is integratief. Zij combineert kennis en vaardigheden uit verschillende therapeutische stromingen. Op deze manier probeert zij zo goed mogelijk bij u en uw hulpvraag aan te sluiten. In haar therapieën maakt zij o.a. gebruik van cliëntgerichte psychotherapie, emotion focused therapie for individuals, focusing, (cognitieve) gedragstherapie, emdr, sensorimotor psychotherapie en internal family systems therapie.

Via focusing (https://www.stichtingfocusing.nl/over-focusing/) en sensorimotor psychotherapie (https://www.sensorimotorpsychotherapy.nl/) betrekt zij ook het lichaam bij de behandeling, om zo nog meer recht te doen aan u als gehele persoon.

Maddy geeft therapie in het Nederlands en Engels.

Magdalena Bolik (GZ-Psycholoog BIG 19910675425 AGB-code 94007996)

E-mail: magdalena@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Magdalena Bolik is afgestudeerd op de Hoge School Zuid als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Hierna studeerde ze Geestelijke gezondheidswetenschappen welke zij afgerond heeft op de Universiteit in Maastricht waarna ze de  postacademische opleiding tot GZ-psycholoog volgde. Magdalena heeft affiniteit en ervaring met de doelgroep volwassenen en ouderen. Ze biedt ruime diagnostische ervaring (o.a. neuropsychologisch onderzoek) alsook behandelervaring (zowel individuele therapie als groepstherapie) met een breed scala aan stoornissen. Ze is bekend met het toepassen van diverse behandelmethodieken waarbij zij graag eclectisch werkt, wat inhoudt dat ze in de behandeling verschillende interventies uit diverse methodieken kiest en toepast, naargelang de problematiek van de cliënt. Haar streven is om deze wijze optimaal individueel maatwerk te leveren.

Yvonne Bouwens (Psycholoog)

E-mail: yvonne@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Yvonne is geboren en getogen in Zuid-Limburg en heeft aan de Universiteit Maastricht haar masteropleiding neuropsychologie afgerond. Na het afronden van haar opleiding startte zij als psycholoog bij het Rughuis waar zij werkte met volwassenen met chronische pijnproblematiek. In deze setting leerde zij werken vanuit een holistische visie met aandacht voor de koppeling tussen lichaam en geest in een multidisciplinaire setting. Yvonne is leergierig aangelegd en wenste graag meer brede ervaring op te doen. Zij maakte vervolgens dan ook de overstap naar de huisartsenzorg waar zij als POH-GGZ in een laagdrempelige setting ervaring heeft opgedaan met diverse soorten klachten. In de huisartsenpraktijk werkte zij vanuit de visie van Positieve Gezondheid, waarbij de nadruk ligt op veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens. Dit zijn elementen die Yvonne erg belangrijk vindt, net als oprechtheid, vertrouwen en empathie.

Zij heeft veel affiniteit met (focused) Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en kan elementen uit de cognitieve gedragstherapie (CGT) inzetten.

Alicia Kerkhof (Psychotherapeut BIG 59928755316 AGB-code 94108228)

E-mail: alicia@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Mijn naam is Alicia Kerkhof. Na het afronden van mijn studie ‘Geestelijke gezondheidskunde’ aan de Universiteit van Maastricht, ben ik eind 2008 als basispsycholoog in de GGZ gaan werken. Aanvankelijk met adolescenten/jong volwassenen op een Kind  en Jeugd afdeling. Begin 2017 ben ik, vanwege het starten van mijn opleiding tot psychotherapeut, overgestapt naar de afdeling Volwassenenzorg. Deze opleiding heb ik begin 2021 afgerond. Mijn hart ligt bij het behandelen van cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en trauma gerelateerde klachten. Hier heb ik jarenlange ervaring mee, zowel in de vorm van individuele- als groepstherapie. Tevens heb ik ervaring in het doen van psychodiagnostisch onderzoek. Naast psychotherapeut ben ik geregistreerd als cognitief-gedragstherapeut, senior schematherapeut en in opleiding tot EMDR europe practitioner.

Na jarenlang gewerkt te hebben bij dezelfde werkgever ben ik vanaf medio maart 2022 werkzaam als psychotherapeut bij Huijs GGZ. De basis van mijn werk is het contact en de therapeutische relatie met de cliënt. Vanuit deze veilige basis, waarbij ik het belangrijk vind dat iemand zichzelf kan zijn en ongecensureerd kan delen wat er in hem/haar omgaat, kunnen we samen op onderzoek uitgaan. Daarnaast zie ik de therapeutische relatie ook als belangrijke informatiebron, omdat deze een goede weerspiegeling is van de manier waarop een cliënt contact legt met anderen. Deze waardevolle informatie gebruik ik graag in mijn therapieën. In de therapie werk ik integratief, waarbij ik gebruik maak van de diverse methodieken. Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten als (regie)behandelaar en samen aan uw doelen te werken.

Janine Eberson (Psychotherapeut BIG 19910675425 en GZ-Psycholoog AGB-code 94100590)

E-mail: janine@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Mijn naam is Janine Eberson. Ik ben BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en psychotherapeut en werk sinds 2008 met volwassenen binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Mijn opleiding tot psycholoog heb ik gevolgd aan de universiteit van Nijmegen. Vervolgens ben ik naar de randstad verhuisd waar ik 11 jaar lang heb gewoond en gewerkt. Enkele jaren geleden ben ik vanuit het vlotte, dynamische en directe noorden teruggekeerd naar mijn roots in zuidelijk Limburg waar ik samen met mijn gezin geniet van de rust, ruimte en de nabijheid van familie en vrienden.

Ruim 13 jaar lang heb ik met plezier en enthousiasme voor Max Ernst GGZ gewerkt. Binnen diverse teams in Rotterdam, Den Haag, Roermond en Venlo heb ik ervaring opgedaan met het diagnosticeren en behandelen van diverse psychische klachten en stoornissen, waaronder angst- en stemmingsklachten, somatoforme klachten, AD(H)D, traumagerelateerde klachten en persoonlijkheidsproblematiek (zowel individueel als in groepsverband). Tevens heb ik er de kans gekregen om de specialistische opleidingen tot GZ-psycholoog en later ook tot psychotherapeut te mogen volgen en afronden.

Ik houd ervan om de behandeling af te stemmen op de persoon die ik voor me heb, diens unieke verhaal en hulpvraag. Soms volstaan enkele gesprekken, maar vaak is er behoefte aan meer. En om verder te kijken dan naar de klachten die aan de oppervlakte merk-/voelbaar zijn. De ervaring leert, dat wanneer de oorzaak wordt aangepakt en/of patronen doorbroken worden, klachten vaak definitiever verminderen of zelfs verholpen worden. Ik streef ernaar om een veilige, vertrouwende en respectvolle behandelrelatie met elkaar op te bouwen, waarbinnen we samen kunnen onderzoeken en ontrafelen wat maakt dat de klachten ontstaan zijn. En zodat er ruimte kan ontstaan voor groei en verbinding met jezelf (je emoties, behoeften en waarden) en anderen, verandering en vooruitgang.

Ik heb me geschoold in verschillende stromingen, waaronder cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, mindfulness, ACT en EFT (emotionally focused therapy). Het mooie van al deze invalshoeken is, dat ze naast en door elkaar toegepast kunnen worden, omdat ze mijns inziens als puzzelstukjes ineen  passen.

Clement-Jan Verheecke (Arts BIG 19049030901 AGB-code 84056375 en Psychotherapeut BIG 79049030916 AGB-code 94006984)

E-mail: clement-jan@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Mijn naam is Clement-Jan Verheecke. Sinds 1998 werk ik in de GGZ. In het begin als arts is algemene dienst en vanaf 2001 voornamelijk als psychotherapeut. Vanaf 2014 heb ik me verdiept in de PNI, de Psycho-Neuro-Immunologie, een specialisatie binnen de orthomoleculaire geneeskunde.

Bij voorkeur werk ik integratief – de behandeling wordt afgestemd op de unieke hulpvraag en behoefte van de client – als wel transdisciplinair – d.w.z. domein overstijgend, waarbij ook disciplines buiten de psychotherapie worden betrokken, denk aan het lichamelijke of leefstijl.