Behandelaanbod vestiging Sittard

In onze praktijk in Sittard bieden wij Nederlandstalige hulp aan volwassenen en ouderen met verschillende klachten zoals:

 • Depressieve klachten, problemen met rouwverwerking
 • Angststoornissen en paniekklachten
 • Burn-out, overspannenheid, lichamelijke (onverklaarbare) klachten
 • Obsessieve compulsieve klachten (dwangklachten)
 • Identiteitsproblemen
 • Levensfaseproblemen
 • Terugkerende contactproblemen met anderen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Traumabehandeling

 

Afhankelijk van uw hulpvraag en klachtenbeeld maken wij gebruik van verschillende behandelmethoden, waaronder:

 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
 • Interpersoonlijke Therapie (IPT)o Ondersteunende gesprekstherapie
 • COMET (gericht op verbeteren zelfbeeld)
 • Schematherapie
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • Persoons- en ervaringsgerichte (cliëntgerichte) psychotherapie
 • Sensorimotor psychotherapie

 

Hieronder vindt u een overzicht van onze therapeuten:

Andrea Smits (Psychotherapeut BIG nummer 39914347216 & GZ-psycholoog) E-mail: andrea@psyhuijs.nl

Andrea is geboren en opgegroeid in Zuid Limburg en woont tegenwoordig in Midden Limburg. Ze heeft Geestelijke Gezondheidskunde gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht en is haar carrière in 2003 begonnen binnen de verslavingszorg. Daarna heeft zij ruim 13 jaar bij RIAGG Maastricht gewerkt waar zij ook de opleidingen tot GZ-psycholoog en Psychotherapeut heeft afgerond. Zij heeft met veel plezier in een team gewerkt dat persoonlijkheidsstoornissen en interpersoonlijke problematiek behandelt en heeft hier ervaring opgedaan met o.a. Mentalisation Based Treatment. Daarnaast heeft ze ook ervaring met de behandeling van angst- en stemmingsstoornissen. Andrea werkt met name vanuit het persoonsgericht experientieel psychotherapeutische (cliëntgerichte) kader, maar kan indien het past binnen uw hulpvraag ook cognitieve gedragstherapie (CGT) of interpersoonlijke psychotherapie (IPT) uitvoeren. Andrea stemt haar behandelingen af op de behoefte van de cliënt: kort waar het kan, langer durend indien nodig.

René Albers (Psychotherapeut BIG nummer 99910449116 & GZ-psycholoog) E-mail: rene@psyhuijs.nl

René werkt sinds 2001 in de geestelijke gezondheidszorg. Hij begon als gedragswetenschapper en in de jaren daarna voltooide hij de opleiding tot GZ-psycholoog en de opleiding tot Psychotherapeut. Hij heeft veel ervaring opgedaan in het werken met mensen met angststoornissen, eetstoornissen en stemmingsstoornissen. Daarnaast heeft hij gewerkt met mensen met (onverklaarbare) lichamelijke klachten en burn-out. René heeft een persoonsgerichte benadering en werkt vanuit verschillende kaders zoals Cognitieve Gedragstherapie, Interpersoonlijke Therapie en  Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Naast zijn werk als psychotherapeut werkte hij geregeld als docent en trainer bij de Universiteit Maastricht.

Hannah Litjens (Psycholoog) E-mail: hannah@psyhuijs.nl

Hannah is opgegroeid in Midden-Limburg, waar ze nu ook woont met haar partner en twee kinderen. Na het afronden van haar master Gezondheidszorgpsychologie in Nijmegen is Hannah gaan werken in een eerstelijns kinder- en jeugdpraktijk. Daarna heeft ze binnen de revalidatiezorg veel ervaring opgedaan in het behandelen van volwassenen met chronische pijn- en/of vermoeidheidsklachten in combinatie met psychologische klachten. Hier heeft ze leren werken vanuit de holistische visie, waarin aandacht is voor de wisselwerking tussen lichaam en geest. Later is Hannah bij PHI in Roermond gaan werken als psycholoog psychosomatiek, waar ze ervaring heeft opgedaan in o.a. het behandelen van psychosomatische klachten, burn-out klachten, angstklachten en depressieve klachten, al dan niet in combinatie met traumagerelateerde klachten. Hannah werkt graag vanuit een persoonsgerichte benadering, waarbij zij voornamelijk elementen gebruikt vanuit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT).

Maddy Meijers (Psychotherapeut BIG 49052197916 & Gezondheidszorgpsycholoog BIG 29052197925) E-mail: maddy@psyhuijs.nl

Cliëntgericht en Emotion Focused therapeut for individuals VPEP / ISEFT, Cognitief gedragstherapeut VGCT.

 

Maddy werkt sinds 1997 in de geestelijke gezondheidszorg. Zij heeft bij diverse GGZ instellingen met volwassenen gewerkt en heeft veel ervaring met hulpverlening aan studenten. Zij kan hulp bieden bij diverse psychische klachten zoals bijvoorbeeld angstklachten, somberheidsklachten en klachten die het gevolg zijn van traumatische ervaringen.

Maddy geeft individuele therapie met een cliëntgerichte basishouding. Dat wil zeggen dat zij u als persoon als uitgangspunt neemt en niet alleen uw klachten en dat empathie, acceptatie en echtheid in het contact voor haar heel belangrijk zijn.
Haar werkwijze is integratief. Zij combineert kennis en vaardigheden uit verschillende therapeutische stromingen. Op deze manier probeert zij zo goed mogelijk bij u en uw hulpvraag aan te sluiten. In haar therapieën maakt zij o.a. gebruik van cliëntgerichte psychotherapie, emotion focused therapie for individuals, focusing, (cognitieve) gedragstherapie, emdr, sensorimotor psychotherapie en internal family systems therapie.

Via focusing (https://www.stichtingfocusing.nl/over-focusing/) en sensorimotor psychotherapie (https://www.sensorimotorpsychotherapy.nl/) betrekt zij ook het lichaam bij de behandeling, om zo nog meer recht te doen aan u als gehele persoon.

Maddy geeft therapie in het Nederlands en Engels.

Magdalena Bolik (GZ-Psycholoog BIG 19910675425) E-mail: magdalena@psyhuijs.nl

Magdalena Bolik is afgestudeerd op de Hoge School Zuid als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Hierna studeerde ze Geestelijke gezondheidswetenschappen welke zij afgerond heeft op de Universiteit in Maastricht waarna ze de  postacademische opleiding tot GZ-psycholoog volgde. Magdalena heeft affiniteit en ervaring met de doelgroep volwassenen en ouderen. Ze biedt ruime diagnostische ervaring (o.a. neuropsychologisch onderzoek) alsook behandelervaring (zowel individuele therapie als groepstherapie) met een breed scala aan stoornissen. Ze is bekend met het toepassen van diverse behandelmethodieken waarbij zij graag eclectisch werkt, wat inhoudt dat ze in de behandeling verschillende interventies uit diverse methodieken kiest en toepast, naargelang de problematiek van de cliënt. Haar streven is om deze wijze optimaal individueel maatwerk te leveren.

Yvonne Bouwens (Psycholoog) E-mail: yvonne@psyhuijs.nl

Yvonne is geboren en getogen in Zuid-Limburg en heeft aan de Universiteit Maastricht haar masteropleiding neuropsychologie afgerond. Na het afronden van haar opleiding startte zij als psycholoog bij het Rughuis waar zij werkte met volwassenen met chronische pijnproblematiek. In deze setting leerde zij werken vanuit een holistische visie met aandacht voor de koppeling tussen lichaam en geest in een multidisciplinaire setting. Yvonne is leergierig aangelegd en wenste graag meer brede ervaring op te doen. Zij maakte vervolgens dan ook de overstap naar de huisartsenzorg waar zij als POH-GGZ in een laagdrempelige setting ervaring heeft opgedaan met diverse soorten klachten. In de huisartsenpraktijk werkte zij vanuit de visie van Positieve Gezondheid, waarbij de nadruk ligt op veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens. Dit zijn elementen die Yvonne erg belangrijk vindt, net als oprechtheid, vertrouwen en empathie.

Zij heeft veel affiniteit met (focused) Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en kan elementen uit de cognitieve gedragstherapie (CGT) inzetten.