Claudia Mordang (Psychotherapeut BIG nummer 59919602916) E-mail: claudia@psyhuijs.nl

Claudia is opgegroeid in Zuid-Limburg waar ze nog steeds woonachtig is. Ze is sinds 2002 werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) waarvan ze ruim 12,5 jaar bij de Riagg Maastricht heeft gewerkt. Hier heeft ze ervaring opgedaan met verschillende en complexe problematieken bij volwassenen. Claudia geeft individuele psychotherapie aan volwassenen met uiteenlopende psychische klachten en levensvragen. Denk hierbij aan behandeling van burn-out klachten, depressie, identiteits- en persoonlijkheidsproblematiek. Hierbij past ze met name een persoons- en ervaringsgerichte (cliëntgerichte) benaderingswijze toe. Bij een klachtgerichte vraag hanteert ze aanvullend een cognitief gedragsmatige aanpak (CGT) of past ze interpersoonlijke therapie (IPT) toe. De hulp die Claudia biedt is persoonlijk en toegankelijk. Ze levert zorg op maat en heeft oog voor de mens achter de klachten. Claudia vindt het belangrijk dat er een blijvende verandering wordt doorgemaakt zodat u beter kunt functioneren in uw leven en een betere kwaliteit van leven ervaart.

Andrea Smits (Psychotherapeut BIG nummer 39914347216 & GZ-psycholoog) E-mail: andrea@psyhuijs.nl

Andrea is geboren en opgegroeid in Zuid Limburg en woont tegenwoordig in Midden Limburg. Ze heeft Geestelijke Gezondheidskunde gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht en is haar carrière in 2003 begonnen binnen de verslavingszorg. Daarna heeft zij ruim 13 jaar bij RIAGG Maastricht gewerkt waar zij ook de opleidingen tot GZ-psycholoog en Psychotherapeut heeft afgerond. Zij heeft met veel plezier in een team gewerkt dat persoonlijkheidsstoornissen en interpersoonlijke problematiek behandelt en heeft hier ervaring opgedaan met o.a. Mentalisation Based Treatment. Daarnaast heeft ze ook ervaring met de behandeling van angst- en stemmingsstoornissen. Andrea werkt met name vanuit het persoonsgericht experientieel psychotherapeutische (cliëntgerichte) kader, maar kan indien het past binnen uw hulpvraag ook cognitieve gedragstherapie (CGT) of interpersoonlijke psychotherapie (IPT) uitvoeren. Andrea stemt haar behandelingen af op de behoefte van de cliënt: kort waar het kan, langer durend indien nodig.

Annemiek Dobbelaar (Psychotherapeut BIG nummer 49914136616) E-mail: annemiek@psyhuijs.nl

Annemiek werkt sinds 1998 in de geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Limburg, eerst als gedragswetenschapper en sinds 2011 als psychotherapeut. Met veel plezier heeft ze veertien jaar gewerkt bij Riagg-Maastricht. Annemiek heeft ruime ervaring met volwassenen die last hebben van angst, stemmingswisselingen, persoonlijkheidsproblemen en andere levensvragen. Ze gebruikt wetenschappelijk onderbouwde methoden zoals cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie en schemagerichte therapie. Deze benaderingen zijn geschikt voor klachtgerichte vragen, maar ook voor problemen rondom identiteit en persoonlijkheid. Annemiek werkt doelgericht. Ze motiveert mensen om hun sterke kanten te zoeken en te gebruiken. Zij wil samenwerken met cliënten waardoor zij zo kunnen veranderen dat hun leven prettiger en leefbaarder wordt.