Behandelaanbod vestiging Sittard

In onze praktijk in Sittard bieden wij Nederlandstalige hulp aan volwassenen en ouderen met verschillende klachten zoals:

 • Depressieve klachten, problemen met rouwverwerking
 • Angststoornissen en paniekklachten
 • Burn-out, overspannenheid, lichamelijke (onverklaarbare) klachten
 • Obsessieve compulsieve klachten (dwangklachten)
 • Identiteitsproblemen
 • Levensfaseproblemen
 • Terugkerende contactproblemen met anderen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Traumabehandeling

 

Afhankelijk van uw hulpvraag en klachtenbeeld maken wij gebruik van verschillende behandelmethoden, waaronder:

 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
 • Interpersoonlijke Therapie (IPT)o Ondersteunende gesprekstherapie
 • COMET (gericht op verbeteren zelfbeeld)
 • Schematherapie
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • Persoons- en ervaringsgerichte (cliëntgerichte) psychotherapie
 • Sensorimotor psychotherapie

 

We willen u erop attenderen dat het team zorgvuldig omgaat met een advies ten aanzien van methode en/of behandelaar. Indien u een voorkeur heeft voor een behandelaar, wordt dat meegenomen in de afwegingen. We raden u af om slechts voor 1 behandelaar te opteren, omdat dit mogelijk kan leiden tot een onnodig lange wachttijd tot de behandeling kan worden opgestart. Indien u geen klik met uw behandelaar ervaart, adviseren wij u dit te bespreken met uw behandelaar en deze zal dit met het team oppakken.

 

Hieronder vindt u een overzicht van onze therapeuten:

Yvonne Bouwens (Psycholoog)

Yvonne is geboren en getogen in Zuid-Limburg en heeft aan de universiteit van Maastricht haar studie neuropsychologie afgerond. Vervolgens heeft zij werkervaring opgedaan binnen de specialistische GGZ, waar zij heeft gewerkt met cliënten met wervelkolom gerelateerde pijnproblematiek. Verder heeft Yvonne werkervaring opgedaan binnen de huisartsenzorg, waar zij heeft gewerkt met een brede doelgroep en diverse psychische klachten.

Yvonne werkt sinds december 2021 bij Huijs GGZ waar zij werkt met Cognitieve Gedragstherapie (CGT), alsook met Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Deze behandelvormen kunnen ingezet worden bij verschillende soorten klachten, zoals o.a. depressieve klachten, angstklachten, negatief zelfbeeld en klachten op het gebied van emotie-regulatie. Momenteel volgt zij een opleiding schematherapie.

Yvonne vindt het in de sessies belangrijk dat een cliënt zich veilig en begrepen kan voelen. Daarnaast vindt zij het belangrijk om de cliënt mee te nemen in het proces: Samen begrijpen hoe de klachten zijn ontstaan en hoe deze in stand gehouden worden. Samen aan de slag met behandeling, waarbij de cliënt zelf ook goed kan begrijpen waarom we binnen de behandeling doen wat we doen.

Yvonne is bij de ACBS en de ACBS Bene geregistreerd als ACT-therapeut. Zij is tevens bezig met het opleidingstraject voor een registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCT, een kwaliteitsregistratie op postacademisch niveau.

Mark Crouzen (Klinisch psycholoog en Psychotherapeut BIG 39039607525 AGB-code 94003288)

Mijn naam is Mark Crouzen, opgegroeid in Zuid Limburg. Na mijn studie klinische pedagogiek en klinische psychologie in Utrecht ben ik als gedragstherapeut gaan werken met jongeren, volwassenen en ouderen bij de RIAGG in Vlaardingen. In Brugge deed ik vervolgstudies in de oplossingsgerichte psychotherapie en raakte ik enthousiast over krachten verborgen in cliënten. Ik ben tijdens mijn werk in het Diakonessenhuis in Utrecht opgeleid in de (psycho)farmacologie (New Mexico).

Ik werk vanuit een oplossingsgerichte gedragstherapeutische benadering, waarbij ik o.a. gebruik maak van EMDR en biofeedback. Ik ben gespecialiseerd in angststoornissen, depressieve gevoelens, somatoforme stoornissen, slaapproblemen en piekeren. Daarnaast ook medische problemen zoals chronische vermoeidheid, oncologie, cardiologie, neurologie, diabetes, CU, Crohn.

In mijn werkwijze staat jouw gewenste situatie centraal en maak ik gebruik van sterke kanten: de gezonde volwassene en het blije kind (schematherapie). Ik hou van humor.

Het hebben van een klik, gecombineerd met een snelle samen-start beschouw ik als essentieel in het proces van jouw verandering: Waar hoop je op? én Wat is wel haalbaar met jouw mogelijkheden.

Janine Eberson (Psychotherapeut BIG 19910675425 en GZ-Psycholoog AGB-code 94100590)

Mijn naam is Janine Eberson. Ik ben BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en psychotherapeut en werk sinds 2008 met volwassenen binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Mijn opleiding tot psycholoog heb ik gevolgd aan de universiteit van Nijmegen. Vervolgens ben ik naar de randstad verhuisd waar ik 11 jaar lang heb gewoond en gewerkt. Enkele jaren geleden ben ik vanuit het vlotte, dynamische en directe noorden teruggekeerd naar mijn roots in zuidelijk Limburg waar ik samen met mijn gezin geniet van de rust, ruimte en de nabijheid van familie en vrienden.

Ruim 13 jaar lang heb ik met plezier en enthousiasme voor Max Ernst GGZ gewerkt. Binnen diverse teams in Rotterdam, Den Haag, Roermond en Venlo heb ik ervaring opgedaan met het diagnosticeren en behandelen van diverse psychische klachten en stoornissen, waaronder angst- en stemmingsklachten, somatoforme klachten, AD(H)D, traumagerelateerde klachten en persoonlijkheidsproblematiek (zowel individueel als in groepsverband). Tevens heb ik er de kans gekregen om de specialistische opleidingen tot GZ-psycholoog en later ook tot psychotherapeut te mogen volgen en afronden.

Ik houd ervan om de behandeling af te stemmen op de persoon die ik voor me heb, diens unieke verhaal en hulpvraag. Soms volstaan enkele gesprekken, maar vaak is er behoefte aan meer. En om verder te kijken dan naar de klachten die aan de oppervlakte merk-/voelbaar zijn. De ervaring leert, dat wanneer de oorzaak wordt aangepakt en/of patronen doorbroken worden, klachten vaak definitiever verminderen of zelfs verholpen worden. Ik streef ernaar om een veilige, vertrouwende en respectvolle behandelrelatie met elkaar op te bouwen, waarbinnen we samen kunnen onderzoeken en ontrafelen wat maakt dat de klachten ontstaan zijn. En zodat er ruimte kan ontstaan voor groei en verbinding met jezelf (je emoties, behoeften en waarden) en anderen, verandering en vooruitgang.

Ik heb me geschoold in verschillende stromingen, waaronder cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, mindfulness, ACT en EFT (emotionally focused therapy). Het mooie van al deze invalshoeken is, dat ze naast en door elkaar toegepast kunnen worden, omdat ze mijns inziens als puzzelstukjes ineen  passen.

Andrea Habets (GZ-Psycholoog en Psychotherapeut BIG 89913406416 AGB-code 94014422)

Mijn naam is Andrea en ik ben geboren en getogen in een mooi plaatsje in Zuid-Limburg. Inmiddels woon ik na vele omzwervingen in een mooi dorpje vlak bij Weert met mijn echtgenoot, zoon, hond en paard.

Na mijn afstuderen aan de Universiteit Maastricht, ben ik enkele jaren werkzaam geweest binnen zowel de arbeidsre-integratie als de verslavingszorg. Tijdens mijn opleiding tot GZ-psycholoog heb ik zowel in de forensische zorg als op een klinische dubbele diagnose afdeling gewerkt, waarbij ik ervaring heb opgedaan met complexe zorg binnen een vrijwillig dan wel een gedwongen kader. Na deze opleiding wilde ik me verder ontwikkelen tot therapeut en heb de psychotherapieopleiding gedaan binnen een MBT deeltijdbehandeling. Naast MBT heb ik ervaring opgedaan met schematherapie, clientgerichte therapie en systeemtherapie. Als psychotherapeut ben ik werkzaam geweest als regiebehandelaar binnen een organisatie waar met name angst-, depressie en somatisch-symptoom stoornissen behandeld werden. Daarna ben ik twee jaar werkzaam geweest als psychotherapeut met een diverse populatie binnen een kleine GGZ instelling.

In mijn carrière, die inmiddels 22 jaar oud is, heb ik dus veel ervaring opgedaan met verschillende doelgroepen en in verschillende settings. Door deze ervaring heb ik geleerd waar mijn kracht als therapeut ligt, maar ook waar ik niet goed pas. Ik heb dan ook sinds 2022 besloten als ZZP’er aan het werk te gaan binnen kleine instellingen waar de client voorop staat en niet de inhoud van zijn klachtenbeeld. Daar waar ik de mens mag ontmoeten in zijn hele hoedanigheid en samen kan kijken vanuit een holistische blik naar diens hulpvraag.

Naast mijn werk als GZ-psycholoog en Psychotherapeut ben ik sinds 2022 tevens een eigen praktijk gestart als equitherapeut, waarbij ik samen met mijn paard als co-therapeut ervarings- en lichaamsgerichte therapie aanbied.

Scott Hamers (Psycholoog)

Ik ben Scott en ik ben opgegroeid in Zuid Limburg en op dit moment woonachtig in Linne samen met mijn partner, bonusdochter en een kindje op komst. Na mijn studie Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de universiteit van Maastricht ben ik werkzaam geweest in de revalidatiezorg voor mensen met chronische pijn- en vermoeidheidsklachten binnen verschillende centra. In deze periode heb ik middels een pragmatische en zingevingsgerichte aanpak mensen met hun klachten leren omgaan. Hierna ben ik gaan werken bij PHI Roermond als psycholoog psychosomatiek. Het lichaamsgericht werken samen met een multidisciplinair team stond hier centraal. In de afgelopen 11 jaar heb ik zodoende ervaring op kunnen doen met depressie, angst-stemmingsstoornissen, onverklaarbare lichamelijke klachten, arbeid gerelateerde problematiek (burn out/somatische symptoomstoornis) of trauma (PTSS). In mijn behandeling stel ik de emoties en behoeftes van de cliënt centraal en werk ik graag vanuit een cliëntgericht perspectief waarbij het terugzetten van mensen in hun kracht de focus krijgt. Hierbij kan ik elementen uit ACT, CGT, en EFT inzetten.

Alicia Kerkhof (Psychotherapeut BIG 59928755316 AGB-code 94108228)

Mijn naam is Alicia Kerkhof. Na het afronden van mijn studie ‘Geestelijke gezondheidskunde’ aan de Universiteit van Maastricht, ben ik eind 2008 als basispsycholoog in de GGZ gaan werken. Aanvankelijk met adolescenten/jong volwassenen op een Kind  en Jeugd afdeling. Begin 2017 ben ik, vanwege het starten van mijn opleiding tot psychotherapeut, overgestapt naar de afdeling Volwassenenzorg. Deze opleiding heb ik begin 2021 afgerond. Mijn hart ligt bij het behandelen van cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en trauma gerelateerde klachten. Hier heb ik jarenlange ervaring mee, zowel in de vorm van individuele- als groepstherapie. Tevens heb ik ervaring in het doen van psychodiagnostisch onderzoek. Naast psychotherapeut ben ik geregistreerd als cognitief-gedragstherapeut, senior schematherapeut en in opleiding tot EMDR europe practitioner.

Na jarenlang gewerkt te hebben bij dezelfde werkgever ben ik vanaf medio maart 2022 werkzaam als psychotherapeut bij Huijs GGZ. De basis van mijn werk is het contact en de therapeutische relatie met de cliënt. Vanuit deze veilige basis, waarbij ik het belangrijk vind dat iemand zichzelf kan zijn en ongecensureerd kan delen wat er in hem/haar omgaat, kunnen we samen op onderzoek uitgaan. Daarnaast zie ik de therapeutische relatie ook als belangrijke informatiebron, omdat deze een goede weerspiegeling is van de manier waarop een cliënt contact legt met anderen. Deze waardevolle informatie gebruik ik graag in mijn therapieën. In de therapie werk ik integratief, waarbij ik gebruik maak van de diverse methodieken. Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten als (regie)behandelaar en samen aan uw doelen te werken.

Hannah Litjens (Psycholoog)

Hannah is opgegroeid in Midden-Limburg, waar ze nu ook woont met haar partner en drie kinderen. Na het afronden van haar master Gezondheidszorgpsychologie in Nijmegen is Hannah gaan werken in een eerstelijns kinder- en jeugdpraktijk. Daarna heeft ze binnen de revalidatiezorg veel ervaring opgedaan in het behandelen van volwassenen met chronische pijn- en/of vermoeidheidsklachten in combinatie met psychologische klachten. Hier heeft ze leren werken vanuit de holistische visie, waarin aandacht is voor de wisselwerking tussen lichaam en geest. Later is Hannah bij PHI in Roermond gaan werken als psycholoog psychosomatiek, waar ze ervaring heeft opgedaan in o.a. het behandelen van psychosomatische klachten, burn-out klachten, angstklachten en depressieve klachten, al dan niet in combinatie met traumagerelateerde klachten. Hannah werkt graag vanuit een persoonsgerichte benadering, waarbij zij voornamelijk elementen gebruikt vanuit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Tevens is zij geschoold in het toepassen van EMDR.

Maddy Meijers (Psychotherapeut BIG 49052197916 & GZ-Psycholoog BIG 29052197925 AGB-code 94002705)

Cliëntgericht en Emotion Focused therapeut for individuals VPEP / ISEFT, Cognitief gedragstherapeut VGCT, Focusing Oriented Psychotherapist (Focusing Institute New York). Supervisor cliënt-centered / persoonsgericht-experiëntiële psychotherapie VPEP.

Maddy werkt sinds 1997 in de geestelijke gezondheidszorg. Zij heeft bij diverse GGZ instellingen met volwassenen gewerkt en heeft veel ervaring met hulpverlening aan studenten. Zij kan hulp bieden bij diverse psychische klachten zoals bijvoorbeeld angstklachten, somberheidsklachten en klachten die het gevolg zijn van traumatische ervaringen.

Maddy geeft individuele therapie met een cliëntgerichte basishouding. Dat wil zeggen dat zij u als persoon als uitgangspunt neemt en niet alleen uw klachten en dat empathie, acceptatie en echtheid in het contact voor haar heel belangrijk zijn.
Haar werkwijze is integratief. Zij combineert kennis en vaardigheden uit verschillende therapeutische stromingen. Op deze manier probeert zij zo goed mogelijk bij u en uw hulpvraag aan te sluiten. In haar therapieën maakt zij o.a. gebruik van cliëntgerichte psychotherapie, emotion focused therapie for individuals, focusing, (cognitieve) gedragstherapie, emdr, sensorimotor psychotherapie en internal family systems therapie.

Via focusing (https://www.stichtingfocusing.nl/over-focusing/) en sensorimotor psychotherapie (https://www.sensorimotorpsychotherapy.nl/) betrekt zij ook het lichaam bij de behandeling, om zo nog meer recht te doen aan u als gehele persoon.

Maddy geeft therapie in het Nederlands en Engels.

Mischa Selis (Psychiater BIG 19056769501 AGB-code 03067556)

Na het cum laude behalen van haar VWO-, doctoraal- en artsexamen werd Mischa Selis opgeleid tot psychiater in Maastricht, Leiden en Malawi. Haar diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen is integraal en regeneratief met aandacht voor het vrouwenbrein, trauma, leefstijl en zingeving. Naast psychiater is zij opgeleid tot mindfulness trainer en yogatherapeut. Zij woont in Maastricht met haar man, drie kinderen en hond.

Sharon Vaessen (GZ-Psycholoog BIG nummer 19930013525 & AGB-code 94109951)

Sharon is opgegroeid in Zuid-Limburg waar zij ook samen met haar partner woont. Na het afronden van haar Bachelor ‘Geestelijke Gezondheidskunde’ en Master ‘Mental Health – Child and Adolescent Psychopathology’ aan de Universiteit van Maastricht is zij in 2014 gaan werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Hier heeft zij ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van volwassenen met o.a. stemmingsstoornissen, angststoornissen, trauma gerelateerde problematiek en werk gerelateerde problematiek (somatisch-symptoomstoornissen en burn-out). Tevens heeft zij de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond en is ze opgeleid en ervaren in het toepassen van cognitieve gedragstherapie en EMDR. In het contact met cliënten vindt Sharon het belangrijk aan te sluiten bij de unieke persoon die voor haar zit en staat gelijkwaardigheid, respect, oprechtheid en empathie centraal. Met een rustige, niet-oordelende houding creëert zij een veilige setting om samen met de cliënt aan diens hulpvraag te werken.

Clement-Jan Verheecke (Arts BIG 19049030901 AGB-code 84056375 en Psychotherapeut BIG 79049030916 AGB-code 94006984)

Mijn naam is Clement-Jan Verheecke. Sinds 1998 werk ik in de GGZ. In het begin als arts is algemene dienst en vanaf 2001 voornamelijk als psychotherapeut. Vanaf 2014 heb ik me verdiept in de PNI, de Psycho-Neuro-Immunologie, een specialisatie binnen de orthomoleculaire geneeskunde.

Bij voorkeur werk ik integratief – de behandeling wordt afgestemd op de unieke hulpvraag en behoefte van de client – als wel transdisciplinair – d.w.z. domein overstijgend, waarbij ook disciplines buiten de psychotherapie worden betrokken, denk aan het lichamelijke of leefstijl.

Magdalena Bolik (GZ-Psycholoog BIG 19910675425 AGB-code 94007996)

Magdalena Bolik is afgestudeerd op de Hoge School Zuid als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Hierna studeerde ze Geestelijke gezondheidswetenschappen welke zij afgerond heeft op de Universiteit in Maastricht waarna ze de  postacademische opleiding tot GZ-psycholoog volgde. Magdalena heeft affiniteit en ervaring met de doelgroep volwassenen en ouderen. Ze biedt ruime diagnostische ervaring (o.a. neuropsychologisch onderzoek) alsook behandelervaring (zowel individuele therapie als groepstherapie) met een breed scala aan stoornissen. Ze is bekend met het toepassen van diverse behandelmethodieken waarbij zij graag eclectisch werkt, wat inhoudt dat ze in de behandeling verschillende interventies uit diverse methodieken kiest en toepast, naargelang de problematiek van de cliënt. Haar streven is om deze wijze optimaal individueel maatwerk te leveren.