Huijs GGZ Roermond staat voor professionaliteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, cliëntgerichtheid, eerlijkheid, openheid en ruimdenkendheid.

Wanneer u op zoek bent naar professionele hulp bij psychische problematiek, dan bent u bij Huijs GGZ Roermond van harte welkom. (Jong)Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen bij deze praktijk terecht voor professionele diagnostiek en behandeling van depressie, angst en dwang, (lichamelijke) spanningsklachten, onverklaarde lichamelijke klachten, verwerkings- of rouwproblemen na een verlies of ziekte, trauma, overspannenheid, burn-out, laag zelfbeeld, identiteitsproblemen en hechtingsproblemen. Ook wanneer er sprake is van steeds terugkerende hinderlijke patronen, is behandeling mogelijk. Voorbeelden van hinderlijke patronen zijn moeilijk grenzen kunnen aangeven, steeds voor anderen zorgen en uzelf vergeten, de lat voor uzelf te hoog leggen, terugkerende conflicten met anderen, moeite met maken van keuzes, niet (meer) weten wat u zelf wilt, moeilijk bij uw gevoelens en behoeften stil kunnen staan. Het kan ook zo zijn dat u moeilijk kunt aangeven wat het probleem is en dat u merkt dat u hulp nodig heeft. Ook dan bent u welkom bij Huijs GGZ. Er is een verwijzing van de huisarts nodig voor behandeling bij onze praktijk.
Wanneer er sprake is van ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid kan Huijs GGZ Roermond u helaas onvoldoende begeleiden in uw problematiek. Gelukkig zijn er in Roermond en omgeving voldoende instanties en instellingen waar we u in dat geval naar kunnen verwijzen. Zodra de crisisgevoeligheid en suïcidaliteit naar de achtergrond zijn verdwenen, kunt u wel weer bij ons terecht.

Hieronder vindt u een overzicht van onze therapeuten:

Adriana Krasuska (Psychotherapeut BIG nummer 19913524016 & GZ-Psycholoog) E-mail: adriana@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Adriana heeft na haar studie Psychologie aan de Universiteit van Tilburg ruime werkervaring opgedaan binnen diverse settings, waaronder de medische psychologie, de psychiatrie en de ambulante psychotherapie. Haar kracht als psychotherapeut ligt in de uitvoering van persoonsgerichte en procesgerichte psychotherapie, gericht op het begrijpen en verwerken van psychische problemen en ondersteuning van de cliënt om steeds meer zichzelf te worden. In het contact met de ander staan voor haar empathie, gevoel van veiligheid, openheid, eerlijkheid en gelijkwaardigheid voorop. Adriana werkt vooral met Emotion Focused Therapy en elementen uit de psychodynamische therapie. Daarnaast is ze opgeleid in de cognitieve gedragstherapie, schematherapie, Acceptance and Commitment Therapy en groepstherapie.

Vivian von Liebenstein-Houben (Psychotherapeut BIG nummer 19926955316) E-mail: vivian@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Vivian groeide op in Zuid Limburg en heeft na haar studie Geestelijke Gezondheidszorg in Maastricht een aantal jaren in Nijmegen en omstreken gewoond en gewerkt als psycholoog. Na haar opleiding tot Psychotherapeut keerde ze weer terug naar haar ‘roots’ in Limburg. Vanaf 2010 is ze werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg waar ze vooral ervaring heeft opgedaan in het werken met angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Zij werkt hierbij graag met schematherapie en heeft tevens affiniteit met het psychoanalytisch referentiekader. Vivian vindt het oprechte contact met de cliënt een belangrijke basis van de therapie van waaruit verandering zich kan ontwikkelen.

Steffie Willems (Psycholoog & Psychotherapeut in opleiding) E-mail: steffie@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Steffie is opgegroeid in Midden-Limburg. Ze heeft psychologie gestudeerd in Nijmegen waar ze nu ook woont met man en zoontje. Ze heeft 7 jaar in het bedrijfsleven als sociaal psycholoog gewerkt. Ze kwam er achter dat haar hart bij de geestelijke gezondheidszorg ligt en om die reden heeft ze een overstap gemaakt naar de klinische psychologie. Ze heeft vervolgens werkervaring opgedaan bij PsyQ Roermond, met name op de afdeling persoonlijkheidsproblematiek waar veel gewerkt werd met cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Daarna is ze bij Ciran gaan werken waar ze zich met name richtte op de revalidatie van mensen met langdurige pijn, vermoeidheid en onzekerheid. Later is ze bij PHI in Roermond gaan werken als psycholoog psychosomatiek. Hier lag de focus op psychosomatische stoornissen, angst, depressie en ernstige onverklaarbare lichamelijke klachten. In de behandeling werd er veel aandacht besteed aan het mentale en het fysieke aspect van klachten. Steffie werkt graag vanuit een holistische visie, wat inhoudt dat ze zich richt op de wisselwerking tussen lichaam en geest. Ze kijkt niet alleen naar de klacht maar wil graag samen onderzoeken wat de oorsprong is van de klachten. Tevens heeft ze affiniteit met clientgericht werken en het werken vanuit een psychoanalytische invalshoek en is ze geschoold in Acceptance en Commitment Therapy.

Hannah Litjens (Psycholoog) E-mail: hannah@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Hannah is opgegroeid in Midden-Limburg, waar ze nu ook woont met haar partner en twee kinderen. Na het afronden van haar master Gezondheidszorgpsychologie in Nijmegen is Hannah gaan werken in een eerstelijns kinder- en jeugdpraktijk. Daarna heeft ze binnen de revalidatiezorg veel ervaring opgedaan in het behandelen van volwassenen met chronische pijn- en/of vermoeidheidsklachten in combinatie met psychologische klachten. Hier heeft ze leren werken vanuit de holistische visie, waarin aandacht is voor de wisselwerking tussen lichaam en geest. Later is Hannah bij PHI in Roermond gaan werken als psycholoog psychosomatiek, waar ze ervaring heeft opgedaan in o.a. het behandelen van psychosomatische klachten, burn-out klachten, angstklachten en depressieve klachten, al dan niet in combinatie met traumagerelateerde klachten. Hannah werkt graag vanuit een persoonsgerichte benadering, waarbij zij voornamelijk elementen gebruikt vanuit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT).

Imke van Kempen (Psycholoog) E-mail: imkevk@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Na opgegroeid te zijn in Midden-Limburg is Imke woonachtig geweest in Tilburg, waar ze Psychologie en Geestelijke Gezondheid gestudeerd heeft. Verrijkt door buitenlandse ervaringen in Mexico en Ecuador keerde ze terug om zich in het Limburgse te settelen met haar man, dochter en zoon.

Na haar studie heeft ze bij de GGzE in een diagnostiekteam gewerkt. Als psycholoog binnen de revalidatiezorg voor mensen met chronische pijn- en vermoeidheidsklachten bood ze, samenwerkend binnen een interdisciplinair team, een breed georiënteerde behandeling, o.a. gericht op persoonlijkheid, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en zingeving. Tenslotte richtte ze zich bij PHI voornamelijk op de behandeling van angst- en stemmingsstoornissen en SOLK met als voornaamste focus cognitieve gedragstherapie (CGT). Daarnaast heeft Imke affiniteit met de toepassing van EMDR en Voice Dialogue, waarin mensen de verschillende kanten van zichzelf leren kennen en een evenwicht leren vinden. Ze werkt vanuit haar persoonlijke waarden van empathie, vertrouwen, betekenisgeving en autonomie.

Scott Hamers (Psycholoog) E-mail: scott@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Ik ben Scott en ik ben opgegroeid in Zuid Limburg en op dit moment woonachtig in Linne samen met mijn partner, bonusdochter en een kindje op komst. Na mijn studie Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de universiteit van Maastricht ben ik werkzaam geweest in de revalidatiezorg voor mensen met chronische pijn- en vermoeidheidsklachten binnen verschillende centra. In deze periode heb ik middels een pragmatische en zingevingsgerichte aanpak mensen met hun klachten leren omgaan. Hierna ben ik gaan werken bij PHI Roermond als psycholoog psychosomatiek. Het lichaamsgericht werken samen met een multidisciplinair team stond hier centraal. In de afgelopen 11 jaar heb ik zodoende ervaring op kunnen doen met depressie, angst-stemmingsstoornissen, onverklaarbare lichamelijke klachten, arbeid gerelateerde problematiek (burn out/somatische symptoomstoornis) of trauma (PTSS). In mijn behandeling stel ik de emoties en behoeftes van de cliënt centraal en werk ik graag vanuit een cliëntgericht perspectief waarbij het terugzetten van mensen in hun kracht de focus krijgt. Hierbij kan ik elementen uit ACT, CGT, en EFT inzetten.

Janine Eberson (GZ-Psycholoog en Psychotherapeut BIG 19910675425 ) E-mail: janine@psyhuijs.nl

Mijn naam is Janine Eberson. Ik ben BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en psychotherapeut en werk sinds 2008 met volwassenen binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Mijn opleiding tot psycholoog heb ik gevolgd aan de universiteit van Nijmegen. Vervolgens ben ik naar de randstad verhuisd waar ik 11 jaar lang heb gewoond en gewerkt. Enkele jaren geleden ben ik vanuit het vlotte, dynamische en directe noorden teruggekeerd naar mijn roots in zuidelijk Limburg waar ik samen met mijn gezin geniet van de rust, ruimte en de nabijheid van familie en vrienden.

Ruim 13 jaar lang heb ik met plezier en enthousiasme voor Max Ernst GGZ gewerkt. Binnen diverse teams in Rotterdam, Den Haag, Roermond en Venlo heb ik ervaring opgedaan met het diagnosticeren en behandelen van diverse psychische klachten en stoornissen, waaronder angst- en stemmingsklachten, somatoforme klachten, AD(H)D, traumagerelateerde klachten en persoonlijkheidsproblematiek (zowel individueel als in groepsverband). Tevens heb ik er de kans gekregen om de specialistische opleidingen tot GZ-psycholoog en later ook tot psychotherapeut te mogen volgen en afronden.

Ik houd ervan om de behandeling af te stemmen op de persoon die ik voor me heb, diens unieke verhaal en hulpvraag. Soms volstaan enkele gesprekken, maar vaak is er behoefte aan meer. En om verder te kijken dan naar de klachten die aan de oppervlakte merk-/voelbaar zijn. De ervaring leert, dat wanneer de oorzaak wordt aangepakt en/of patronen doorbroken worden, klachten vaak definitiever verminderen of zelfs verholpen worden. Ik streef ernaar om een veilige, vertrouwende en respectvolle behandelrelatie met elkaar op te bouwen, waarbinnen we samen kunnen onderzoeken en ontrafelen wat maakt dat de klachten ontstaan zijn. En zodat er ruimte kan ontstaan voor groei en verbinding met jezelf (je emoties, behoeften en waarden) en anderen, verandering en vooruitgang.

Ik heb me geschoold in verschillende stromingen, waaronder cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, mindfulness, ACT en EFT (emotionally focused therapy). Het mooie van al deze invalshoeken is, dat ze naast en door elkaar toegepast kunnen worden, omdat ze mijns inziens als puzzelstukjes ineen  passen.

Margit de Jong (GZ-Psycholoog BIG nummer 19930505925 ) E-mail: margit@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Mijn naam is Margit de Jong. Ik ben opgegroeid in Woudrichem en vervolgens in Tilburg blijven wonen nadat ik mijn master Psychologie daar heb afgerond. Ik ben werkzaam als BIG-geregistreerd GZ-psycholoog, sinds mijn afstuderen werk ik met volwassenen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Hiervoor werkte ik onder andere binnen specialistische afdelingen gericht op autisme en daarnaast bij een afdeling gericht op persoonlijkheidsproblematiek en trauma. De afgelopen vijf jaar heb ik bij Mentaal Beter gewerkt met een grote diversiteit van problematiek binnen zowel de basis- als specialistische zorg, waarbij ik graag zowel individueel behandeling geef, alsook veel plezier haal uit groepstherapie geven. Daarnaast heb ik ruime ervaring met diagnostische onderzoeken.

Ik heb het meeste affiniteit met het behandelen van trauma, persoonlijkheidsproblematiek en autisme, maar vind het vooral belangrijk om naar de mens te kijken in plaats van naar de klacht. Daarom werk ik ook graag cliëntgericht, waarbij persoonlijk en oprecht contact, vertrouwen en de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan. In mijn behandelingen maak ik gebruik van onder andere EMDR, schematherapie, ACT en compassiegerichte therapie, waarbij ik graag een combinatie van dit alles inzet om aan te sluiten op de hulpvraag en doelen van de cliënt.

In mijn vrije tijd ben ik graag actief bezig en buiten en kun je mij vinden in de boulderhal, thuis met mijn katten, of op pad met vrienden en familie.