Huijs GGZ Roermond staat voor professionaliteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, cliëntgerichtheid, eerlijkheid, openheid en ruimdenkendheid.

Wanneer u op zoek bent naar professionele hulp bij psychische problematiek, dan bent u bij Huijs GGZ Roermond van harte welkom. (Jong)Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen bij deze praktijk terecht voor professionele diagnostiek en behandeling van depressie, angst en dwang, (lichamelijke) spanningsklachten, onverklaarde lichamelijke klachten, verwerkings- of rouwproblemen na een verlies of ziekte, trauma, overspannenheid, burn-out, laag zelfbeeld, identiteitsproblemen en hechtingsproblemen. Ook wanneer er sprake is van steeds terugkerende hinderlijke patronen, is behandeling mogelijk. Voorbeelden van hinderlijke patronen zijn moeilijk grenzen kunnen aangeven, steeds voor anderen zorgen en uzelf vergeten, de lat voor uzelf te hoog leggen, terugkerende conflicten met anderen, moeite met maken van keuzes, niet (meer) weten wat u zelf wilt, moeilijk bij uw gevoelens en behoeften stil kunnen staan. Het kan ook zo zijn dat u moeilijk kunt aangeven wat het probleem is en dat u merkt dat u hulp nodig heeft. Ook dan bent u welkom bij Huijs GGZ. Er is een verwijzing van de huisarts nodig voor behandeling bij onze praktijk.
Wanneer er sprake is van ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid kan Huijs GGZ Roermond u helaas onvoldoende begeleiden in uw problematiek. Gelukkig zijn er in Roermond en omgeving voldoende instanties en instellingen waar we u in dat geval naar kunnen verwijzen. Zodra de crisisgevoeligheid en suïcidaliteit naar de achtergrond zijn verdwenen, kunt u wel weer bij ons terecht.

Hieronder vindt u een overzicht van onze therapeuten:

Adriana Krasuska (Psychotherapeut BIG nummer 19913524016 & GZ-Psycholoog) E-mail: adriana@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Adriana heeft na haar studie Psychologie aan de Universiteit van Tilburg ruime werkervaring opgedaan binnen diverse settings, waaronder de medische psychologie, de psychiatrie en de ambulante psychotherapie. Haar kracht als psychotherapeut ligt in de uitvoering van persoonsgerichte en procesgerichte psychotherapie, gericht op het begrijpen en verwerken van psychische problemen en ondersteuning van de cliënt om steeds meer zichzelf te worden. In het contact met de ander staan voor haar empathie, gevoel van veiligheid, openheid, eerlijkheid en gelijkwaardigheid voorop. Adriana werkt vooral met Emotion Focused Therapy en elementen uit de psychodynamische therapie. Daarnaast is ze opgeleid in de cognitieve gedragstherapie, schematherapie, Acceptance and Commitment Therapy en groepstherapie.

Vivian von Liebenstein-Houben (Psychotherapeut BIG nummer 19926955316) E-mail: vivian@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Vivian groeide op in Zuid Limburg en heeft na haar studie Geestelijke Gezondheidszorg in Maastricht een aantal jaren in Nijmegen en omstreken gewoond en gewerkt als psycholoog. Na haar opleiding tot Psychotherapeut keerde ze weer terug naar haar ‘roots’ in Limburg. Vanaf 2010 is ze werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg waar ze vooral ervaring heeft opgedaan in het werken met angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Zij werkt hierbij graag met schematherapie en heeft tevens affiniteit met het psychoanalytisch referentiekader. Vivian vindt het oprechte contact met de cliënt een belangrijke basis van de therapie van waaruit verandering zich kan ontwikkelen.

Steffie Willems (Psycholoog & Psychotherapeut in opleiding) E-mail: steffie@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Steffie is opgegroeid in Midden-Limburg. Ze heeft psychologie gestudeerd in Nijmegen waar ze nu ook woont met man en zoontje. Ze heeft 7 jaar in het bedrijfsleven als sociaal psycholoog gewerkt. Ze kwam er achter dat haar hart bij de geestelijke gezondheidszorg ligt en om die reden heeft ze een overstap gemaakt naar de klinische psychologie. Ze heeft vervolgens werkervaring opgedaan bij PsyQ Roermond, met name op de afdeling persoonlijkheidsproblematiek waar veel gewerkt werd met cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Daarna is ze bij Ciran gaan werken waar ze zich met name richtte op de revalidatie van mensen met langdurige pijn, vermoeidheid en onzekerheid. Later is ze bij PHI in Roermond gaan werken als psycholoog psychosomatiek. Hier lag de focus op psychosomatische stoornissen, angst, depressie en ernstige onverklaarbare lichamelijke klachten. In de behandeling werd er veel aandacht besteed aan het mentale en het fysieke aspect van klachten. Steffie werkt graag vanuit een holistische visie, wat inhoudt dat ze zich richt op de wisselwerking tussen lichaam en geest. Ze kijkt niet alleen naar de klacht maar wil graag samen onderzoeken wat de oorsprong is van de klachten. Tevens heeft ze affiniteit met clientgericht werken en het werken vanuit een psychoanalytische invalshoek en is ze geschoold in Acceptance en Commitment Therapy.

Imke Meelkop (Psycholoog) E-mail: imke@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Dit is Imke en ze woont in Venlo, waar ze ook opgegroeid is. Ze heeft in 2015 de master Gezondheidszorgpsychologie afgerond aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze heeft stage gelopen bij het Centrum voor Psychotherapie bij het Vincent van Gogh Instituut. Hier werd veelal gewerkt met schematherapie en cognitieve gedragstherapie bij persoonlijkheidsproblematiek in zowel groepsverband als individuele therapie. Later is ze bij het Rughuis in Roermond gaan werken als psycholoog psychosomatiek. Hier lag de nadruk op de koppeling tussen lichaam en geest en de omgang met chronische pijnklachten. Imke heeft affiniteit met het werken vanuit een psycho-analytische invalshoek. Ze is geschoold in Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en is zich verder aan het scholen in traumabehandeling, zoals EMDR. Imke vindt het belangrijk om een veilige omgeving te creëren voor de cliënt en dat de behandeling af wordt gestemd op de persoon.

Hannah Litjens (Psycholoog) E-mail: hannah@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Hannah is opgegroeid in Midden-Limburg, waar ze nu ook woont met haar partner en twee kinderen. Na het afronden van haar master Gezondheidszorgpsychologie in Nijmegen is Hannah gaan werken in een eerstelijns kinder- en jeugdpraktijk. Daarna heeft ze binnen de revalidatiezorg veel ervaring opgedaan in het behandelen van volwassenen met chronische pijn- en/of vermoeidheidsklachten in combinatie met psychologische klachten. Hier heeft ze leren werken vanuit de holistische visie, waarin aandacht is voor de wisselwerking tussen lichaam en geest. Later is Hannah bij PHI in Roermond gaan werken als psycholoog psychosomatiek, waar ze ervaring heeft opgedaan in o.a. het behandelen van psychosomatische klachten, burn-out klachten, angstklachten en depressieve klachten, al dan niet in combinatie met traumagerelateerde klachten. Hannah werkt graag vanuit een persoonsgerichte benadering, waarbij zij voornamelijk elementen gebruikt vanuit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT).

Imke van Kempen (Psycholoog) E-mail: imkevk@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Na opgegroeid te zijn in Midden-Limburg is Imke woonachtig geweest in Tilburg, waar ze Psychologie en Geestelijke Gezondheid gestudeerd heeft. Verrijkt door buitenlandse ervaringen in Mexico en Ecuador keerde ze terug om zich in het Limburgse te settelen met haar man, dochter en zoon.

Na haar studie heeft ze bij de GGzE in een diagnostiekteam gewerkt. Als psycholoog binnen de revalidatiezorg voor mensen met chronische pijn- en vermoeidheidsklachten bood ze, samenwerkend binnen een interdisciplinair team, een breed georiënteerde behandeling, o.a. gericht op persoonlijkheid, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en zingeving. Tenslotte richtte ze zich bij PHI voornamelijk op de behandeling van angst- en stemmingsstoornissen en SOLK met als voornaamste focus cognitieve gedragstherapie (CGT). Daarnaast heeft Imke affiniteit met de toepassing van EMDR en Voice Dialogue, waarin mensen de verschillende kanten van zichzelf leren kennen en een evenwicht leren vinden. Ze werkt vanuit haar persoonlijke waarden van empathie, vertrouwen, betekenisgeving en autonomie.