Hanneke Meelkop (Psychotherapeut BIG nummer 99924687916) E-mail: hanneke@psyhuijs.nl

Hanneke is opgegroeid in Venlo, waar ze nu ook woont met haar vriend en twee kinderen. Sinds 2010 is ze werkzaam in de psychologie, en heeft ervaring opgedaan met zowel uitgebreide psychodiagnostiek als behandeling van uiteenlopende problematiek. In 2018 heeft ze de opleiding tot psychotherapeut BIG afgerond in Eindhoven, waar ze met name heeft gewerkt met persoonlijkheidsproblematiek. Hanneke is integratief opgeleid, wat wil zeggen dat ze vanuit verschillende therapeutische kaders kan werken, afgestemd op de cliënt en op de problematiek. Het liefst werkt ze met (elementen uit) psychoanalytische psychotherapie en schematherapie. Daarnaast is ze thuis in cognitieve gedragstherapie, EMDR en partner-relatietherapie.

Joyce Lutgens (Psychotherapeut BIG nummer 19917917916 & GZ-Psycholoog) E-mail: joyce@psyhuijs.nl

Joyce is opgegroeid in Heythuysen. Ze heeft psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen. Jarenlang heeft ze gewoond in Roermond en inmiddels is ze gesetteld in Herten, samen met partner, twee kinderen en een hond. Ze is na de studie begonnen als psycholoog in Sittard bij het Prins Claus Centrum, volwassenenzorg. Daarna heeft Joyce tien jaar gewerkt als psycholoog, GZ psycholoog en later als psychotherapeut bij MetGGZ, voormalig Riagg in Roermond. Veel ervaring opgedaan met uiteenlopende en complexe problematiek. De grondbeginselen van de cliëntgerichte psychotherapie vormen altijd de basis van de therapie. Het achterliggende gedachtegoed van mindfulness speelt ook een belangrijke rol in het vorm geven van de behandelingen. Joyce werkt ook veel met schematherapie, EMDR systeemtherapie, CGT en ACT en heeft veel ervaring met verschillende vormen van groepstherapie.

Wendy Kerckhoffs (Psychotherapeut BIG nummer 79915536316) E-mail: wendy@psyhuijs.nl

Wendy is opgegroeid in Zuid-Limburg en thans woonachtig in Midden-Limburg met man en twee kinderen. Na de studie psychologie in Nijmegen gevolgd te hebben deed ze werkervaring op in de verpleeghuiszorg en in de arbodienstverlening. Sinds 2004 is ze werkzaam in de GGZ, bij grotere en kleinschaligere organisaties en de laatste 6 jaar in een vrijgevestigde praktijk. In 2012 rondde ze de Psychotherapie-opleiding af. Ze is integratief opgeleid, werkt vooral vanuit het cliëntgerichte kader en maakt gebruik van (elementen uit de) Emotion Focused Therapy, focusing, schemagerichte therapie, psychodynamische therapie en Acceptance and Commitment Therapy. De menselijke ontmoeting vormt altijd het vertrekpunt in de therapie en de nadruk zal zelden liggen op de symptomen waar iemand zich aanvankelijk mee meldt. Meer zal de aandacht gericht zijn op het gezamenlijk exploreren wat er onderliggend speelt en wat vaak schuilgaat achter waar iemand zich mee meldt.

Adriana Krasuska (Psychotherapeut BIG nummer 19913524016 & GZ-Psycholoog) E-mail: adriana@psyhuijs.nl

Adriana is geboren in Polen en is vanaf haar 8e levensjaar woonachtig in Nederland. Na de studie Psychologie, richting volwassenen en ouderen aan de Universiteit van Tilburg, heeft ze ruime werkervaring opgedaan binnen diverse settings waaronder de verpleeghuiszorg, de psychiatrie, de ambulante psychotherapie en de medische psychologie. Haar affiniteit ligt bij het psychotherapeutisch werk van angst- en stemmingsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek en medisch gerelateerde psychische klachten, hoewel ze ook psychodiagnostisch geschoold is. Als behandelaar werkt Adriana bij voorkeur integratief: gebruik makend van verschillende inzichten en diverse methodes, afgestemd op hetgeen iemand nodig heeft. Ze werkt veel met Emotion Focused Therapy, Schematherapie, CGT en heeft ervaring met groepstherapie.

Steffie Willems (Psycholoog & Psychotherapeut in opleiding) E-mail: steffie@psyhuijs.nl

Steffie is opgegroeid in Midden-Limburg. Ze heeft psychologie gestudeerd in Nijmegen waar ze nu ook woont met man en zoontje. Ze heeft 7 jaar in het bedrijfsleven als sociaal psycholoog gewerkt. Ze kwam er achter dat haar hart bij de geestelijke gezondheidszorg ligt en om die reden heeft ze een overstap gemaakt naar de klinische psychologie. Ze heeft vervolgens werkervaring opgedaan bij PsyQ Roermond, met name op de afdeling persoonlijkheidsproblematiek waar veel gewerkt werd met cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Daarna is ze bij Ciran gaan werken waar ze zich met name richtte op de revalidatie van mensen met langdurige pijn, vermoeidheid en onzekerheid. Later is ze bij PHI in Roermond gaan werken als psycholoog psychosomatiek. Hier lag de focus op psychosomatische stoornissen, angst, depressie en ernstige onverklaarbare lichamelijke klachten. In de behandeling werd er veel aandacht besteed aan het mentale en het fysieke aspect van klachten. Steffie werkt graag vanuit een holistische visie, wat inhoudt dat ze zich richt op de wisselwerking tussen lichaam en geest. Ze kijkt niet alleen naar de klacht maar wil graag samen onderzoeken wat de oorsprong is van de klachten. Tevens heeft ze affiniteit met clientgericht werken en het werken vanuit een psychoanalytische invalshoek en is ze geschoold in Acceptance en Commitment Therapy.

Imke Meelkop (Psycholoog) E-mail: imke@psyhuijs.nl

Dit is Imke en ze woont in Venlo, waar ze ook opgegroeid is. Ze heeft in 2015 de master Gezondheidszorgpsychologie afgerond aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze heeft stage gelopen bij het Centrum voor Psychotherapie bij het Vincent van Gogh Instituut. Hier werd veelal gewerkt met schematherapie en cognitieve gedragstherapie bij persoonlijkheidsproblematiek in zowel groepsverband als individuele therapie. Later is ze bij het Rughuis in Roermond gaan werken als psycholoog psychosomatiek. Hier lag de nadruk op de koppeling tussen lichaam en geest en de omgang met chronische pijnklachten. Imke heeft affiniteit met het werken vanuit een psycho-analytische invalshoek. Ze is geschoold in Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en is zich verder aan het scholen in traumabehandeling, zoals EMDR. Imke vindt het belangrijk om een veilige omgeving te creëren voor de cliënt en dat de behandeling af wordt gestemd op de persoon.