Huijs GGZ Roermond staat voor professionaliteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, cliëntgerichtheid, eerlijkheid, openheid en ruimdenkendheid.

Wanneer u op zoek bent naar professionele hulp bij psychische problematiek, dan bent u bij Huijs GGZ Roermond van harte welkom. (Jong)Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen bij deze praktijk terecht voor professionele diagnostiek en behandeling van depressie, angst en dwang, (lichamelijke) spanningsklachten, onverklaarde lichamelijke klachten, verwerkings- of rouwproblemen na een verlies of ziekte, trauma, overspannenheid, burn-out, laag zelfbeeld, identiteitsproblemen en hechtingsproblemen. Ook wanneer er sprake is van steeds terugkerende hinderlijke patronen, is behandeling mogelijk. Voorbeelden van hinderlijke patronen zijn moeilijk grenzen kunnen aangeven, steeds voor anderen zorgen en uzelf vergeten, de lat voor uzelf te hoog leggen, terugkerende conflicten met anderen, moeite met maken van keuzes, niet (meer) weten wat u zelf wilt, moeilijk bij uw gevoelens en behoeften stil kunnen staan. Het kan ook zo zijn dat u moeilijk kunt aangeven wat het probleem is en dat u merkt dat u hulp nodig heeft. Ook dan bent u welkom bij Huijs GGZ. Er is een verwijzing van de huisarts nodig voor behandeling bij onze praktijk.
Wanneer er sprake is van ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid kan Huijs GGZ Roermond u helaas onvoldoende begeleiden in uw problematiek. Gelukkig zijn er in Roermond en omgeving voldoende instanties en instellingen waar we u in dat geval naar kunnen verwijzen. Zodra de crisisgevoeligheid en suïcidaliteit naar de achtergrond zijn verdwenen, kunt u wel weer bij ons terecht.

Hieronder vindt u een overzicht van onze therapeuten:

Adriana Krasuska (Psychotherapeut BIG nummer 19913524016 & GZ-Psycholoog AGB-code 94013696)

E-mail: adriana@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Adriana heeft na haar studie Psychologie aan de Universiteit van Tilburg ruime werkervaring opgedaan binnen diverse settings, waaronder de medische psychologie, de psychiatrie en de ambulante psychotherapie. Haar kracht als psychotherapeut ligt in de uitvoering van persoonsgerichte en procesgerichte psychotherapie, gericht op het begrijpen en verwerken van psychische problemen en ondersteuning van de cliënt om steeds meer zichzelf te worden. In het contact met de ander staan voor haar empathie, gevoel van veiligheid, openheid, eerlijkheid en gelijkwaardigheid voorop. Adriana werkt vooral met Emotion Focused Therapy en elementen uit de psychodynamische therapie. Daarnaast is ze opgeleid in de cognitieve gedragstherapie, schematherapie, Acceptance and Commitment Therapy en groepstherapie.

Sharon Vaessen ( GZ-Psycholoog BIG nummer 19930013525 & AGB-code 94109951)

E-mail: sharon@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Sharon is opgegroeid in Zuid-Limburg waar zij ook samen met haar partner woont. Na het afronden van haar Bachelor ‘Geestelijke Gezondheidskunde’ en Master ‘Mental Health – Child and Adolescent Psychopathology’ aan de Universiteit van Maastricht is zij in 2014 gaan werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Hier heeft zij ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van volwassenen met o.a. stemmingsstoornissen, angststoornissen, trauma gerelateerde problematiek en werk gerelateerde problematiek (somatisch-symptoomstoornissen en burn-out). Tevens heeft zij de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond en is ze opgeleid en ervaren in het toepassen van cognitieve gedragstherapie en EMDR. In het contact met cliënten vindt Sharon het belangrijk aan te sluiten bij de unieke persoon die voor haar zit en staat gelijkwaardigheid, respect, oprechtheid en empathie centraal. Met een rustige, niet-oordelende houding creëert zij een veilige setting om samen met de cliënt aan diens hulpvraag te werken.

Vivian von Liebenstein-Houben (Psychotherapeut BIG nummer 19926955316 AGB-code 94106631)

E-mail: vivian@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Vivian groeide op in Zuid Limburg en heeft na haar studie Geestelijke Gezondheidszorg in Maastricht een aantal jaren in Nijmegen en omstreken gewoond en gewerkt als psycholoog. Na haar opleiding tot Psychotherapeut keerde ze weer terug naar haar ‘roots’ in Limburg. Vanaf 2010 is ze werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg waar ze vooral ervaring heeft opgedaan in het werken met angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Zij werkt hierbij graag met schematherapie en heeft tevens affiniteit met het psychoanalytisch referentiekader. Vivian vindt het oprechte contact met de cliënt een belangrijke basis van de therapie van waaruit verandering zich kan ontwikkelen.

Hannah Litjens (Psycholoog)

E-mail: hannah@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Hannah is opgegroeid in Midden-Limburg, waar ze nu ook woont met haar partner en drie kinderen. Na het afronden van haar master Gezondheidszorgpsychologie in Nijmegen is Hannah gaan werken in een eerstelijns kinder- en jeugdpraktijk. Daarna heeft ze binnen de revalidatiezorg veel ervaring opgedaan in het behandelen van volwassenen met chronische pijn- en/of vermoeidheidsklachten in combinatie met psychologische klachten. Hier heeft ze leren werken vanuit de holistische visie, waarin aandacht is voor de wisselwerking tussen lichaam en geest. Later is Hannah bij PHI in Roermond gaan werken als psycholoog psychosomatiek, waar ze ervaring heeft opgedaan in o.a. het behandelen van psychosomatische klachten, burn-out klachten, angstklachten en depressieve klachten, al dan niet in combinatie met traumagerelateerde klachten. Hannah werkt graag vanuit een persoonsgerichte benadering, waarbij zij voornamelijk elementen gebruikt vanuit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Tevens is zij geschoold in het toepassen van EMDR.

Imke van Kempen (Psycholoog)

E-mail: imkevk@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Na opgegroeid te zijn in Midden-Limburg is Imke woonachtig geweest in Tilburg, waar ze Psychologie en Geestelijke Gezondheid gestudeerd heeft. Verrijkt door buitenlandse ervaringen in Mexico en Ecuador keerde ze terug om zich in het Limburgse te settelen met haar man, dochter en zoon.

Na haar studie heeft ze bij de GGzE in een diagnostiekteam gewerkt. Als psycholoog binnen de revalidatiezorg voor mensen met chronische pijn- en vermoeidheidsklachten bood ze, samenwerkend binnen een interdisciplinair team, een breed georiënteerde behandeling, o.a. gericht op persoonlijkheid, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en zingeving. Tenslotte richtte ze zich bij PHI voornamelijk op de behandeling van angst- en stemmingsstoornissen en SOLK met als voornaamste focus cognitieve gedragstherapie (CGT). Daarnaast heeft Imke affiniteit met de toepassing van EMDR en Voice Dialogue, waarin mensen de verschillende kanten van zichzelf leren kennen en een evenwicht leren vinden. Ze werkt vanuit haar persoonlijke waarden van empathie, vertrouwen, betekenisgeving en autonomie.

Scott Hamers (Psycholoog)

E-mail: scott@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Ik ben Scott en ik ben opgegroeid in Zuid Limburg en op dit moment woonachtig in Linne samen met mijn partner, bonusdochter en een kindje op komst. Na mijn studie Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de universiteit van Maastricht ben ik werkzaam geweest in de revalidatiezorg voor mensen met chronische pijn- en vermoeidheidsklachten binnen verschillende centra. In deze periode heb ik middels een pragmatische en zingevingsgerichte aanpak mensen met hun klachten leren omgaan. Hierna ben ik gaan werken bij PHI Roermond als psycholoog psychosomatiek. Het lichaamsgericht werken samen met een multidisciplinair team stond hier centraal. In de afgelopen 11 jaar heb ik zodoende ervaring op kunnen doen met depressie, angst-stemmingsstoornissen, onverklaarbare lichamelijke klachten, arbeid gerelateerde problematiek (burn out/somatische symptoomstoornis) of trauma (PTSS). In mijn behandeling stel ik de emoties en behoeftes van de cliënt centraal en werk ik graag vanuit een cliëntgericht perspectief waarbij het terugzetten van mensen in hun kracht de focus krijgt. Hierbij kan ik elementen uit ACT, CGT, en EFT inzetten.

Janine Eberson (GZ-Psycholoog en Psychotherapeut BIG 19910675425 AGB-code 94100590)

E-mail: janine@psyhuijs.nl (alleen te gebruiken voor cliënten in behandeling)

Mijn naam is Janine Eberson. Ik ben BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en psychotherapeut en werk sinds 2008 met volwassenen binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Mijn opleiding tot psycholoog heb ik gevolgd aan de universiteit van Nijmegen. Vervolgens ben ik naar de randstad verhuisd waar ik 11 jaar lang heb gewoond en gewerkt. Enkele jaren geleden ben ik vanuit het vlotte, dynamische en directe noorden teruggekeerd naar mijn roots in zuidelijk Limburg waar ik samen met mijn gezin geniet van de rust, ruimte en de nabijheid van familie en vrienden.

Ruim 13 jaar lang heb ik met plezier en enthousiasme voor Max Ernst GGZ gewerkt. Binnen diverse teams in Rotterdam, Den Haag, Roermond en Venlo heb ik ervaring opgedaan met het diagnosticeren en behandelen van diverse psychische klachten en stoornissen, waaronder angst- en stemmingsklachten, somatoforme klachten, AD(H)D, traumagerelateerde klachten en persoonlijkheidsproblematiek (zowel individueel als in groepsverband). Tevens heb ik er de kans gekregen om de specialistische opleidingen tot GZ-psycholoog en later ook tot psychotherapeut te mogen volgen en afronden.

Ik houd ervan om de behandeling af te stemmen op de persoon die ik voor me heb, diens unieke verhaal en hulpvraag. Soms volstaan enkele gesprekken, maar vaak is er behoefte aan meer. En om verder te kijken dan naar de klachten die aan de oppervlakte merk-/voelbaar zijn. De ervaring leert, dat wanneer de oorzaak wordt aangepakt en/of patronen doorbroken worden, klachten vaak definitiever verminderen of zelfs verholpen worden. Ik streef ernaar om een veilige, vertrouwende en respectvolle behandelrelatie met elkaar op te bouwen, waarbinnen we samen kunnen onderzoeken en ontrafelen wat maakt dat de klachten ontstaan zijn. En zodat er ruimte kan ontstaan voor groei en verbinding met jezelf (je emoties, behoeften en waarden) en anderen, verandering en vooruitgang.

Ik heb me geschoold in verschillende stromingen, waaronder cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, mindfulness, ACT en EFT (emotionally focused therapy). Het mooie van al deze invalshoeken is, dat ze naast en door elkaar toegepast kunnen worden, omdat ze mijns inziens als puzzelstukjes ineen  passen.