Kosten en vergoedingen

Goed verzekerd voor uw behandelingen bij Huijs GGZ in 2023

Wij willen u graag in 2023 (blijven) voorzien van goede geestelijke gezondheidszorg, daarom geven wij als aanvulling op ons voorgaande polis overzicht nog de gerichte informatie over een mogelijke eigen bijdrage en verheldering over het facturatieproces.

 

Door een goede polis af te sluiten, kunt u kosten besparen

Zoals in ons vorige schrijven aangegeven, zijn er een aantal polissen die de behandeling bij Huijs GGZ volledig vergoeden, waarbij er geen eigen bijdrage aan u in rekening gebracht zal worden. Hierbij geven wij u nogmaals het beknopte overzicht, inclusief een aanvulling welke tijdens de vorige brief nog onbekend was.

 

Verzekeraar Polis Maandpremie
Zilveren Kruis Achmea Basis Exclusief € 152,75
Stad Holland Basisverzekering € 140,75
Menzis Basis Vrij € 152,75
AON Exclusief € 152,75
CZ (**) Zorg-Keuze-Polis € 149,00
IZZ (= CZ) (**) Zorg-Keuze-Polis € 149,00
Zorg en Zekerheid Zorg vrij Onbekend

(**) CZ heeft recent bekend gemaakt, per 1 januari 2023 nog geen akkoordverklaring te vereisen alvorens de behandeling start. Er liggen wel plannen voor 2023, maar wanneer zij hiermee gaan starten is nog onbekend. Dit zal van te voren door hen gecommuniceerd worden.

 

NIET volledige vergoeding

De GGZ wordt vanuit uw basisverzekering vergoed. Echter, helaas betekent dit niet dat alle zorgverzekeraars en polissen uw behandelkosten aan Huijs GGZ voor 100% vergoeden.

Wanneer u de keuze maakt voor een polis, welke de behandelkosten niet voor 100% vergoed, zijn wij hierdoor genoodzaakt u een eigen bijdrage per verrichting in rekening te brengen.

Aangezien veel verzekeraars de vergoeding voor GGZ aanzienlijk verlaagd hebben in 2023, is Huijs GGZ genoodzaakt de eigen bijdrage (voor polissen die de behandeling niet geheel vergoeden) te verhogen voor komend jaar. De eigen bijdrage voor 2023 is vastgesteld op €35,00 per verrichting in het kader van diagnostiek en behandeling (e-mail, telefonisch, beeldbellen, behandeling, diagnostiek etc.)([1]*). Voor budgetpolissen €50,00 per verrichting in het kader van diagnostiek en behandeling. Een budgetpolis heet niet altijd ‘budgetpolis’, maar kan een andere naam hebben. Wilt u weten welke polis een budgetpolis is? Zie: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2023/

Facturatie

Indien Huijs GGZ  een betaalovereenkomst of contract met een zorgverzekeraar heeft afgesloten, worden de behandelkosten rechtstreeks aan deze zorgverzekeraar gefactureerd en heeft u hier zelf geen omkijken naar. Echter kan het zijn dat er een eigen bijdrage in rekening gebracht wordt. Met de zorgverzekeraars waar Huijs GGZ in 2023 een contract mee heeft, hebben wij ook automatisch een betaalovereenkomst.

Let op: een betaalovereenkomst is niet hetzelfde als een contract. Een betaalovereenkomst zorgt ervoor dat de factuur rechtstreeks naar uw verzekeraar gaat, maar biedt niet per definitie een 100% vergoeding, waardoor het kan zijn dat u alsnog een eigen bijdrage dient te betalen. Vergoeding is altijd afhankelijk van uw basisverzekering en de bijbehorende polisvoorwaarden.

 

Zorgverzekeraars waar Huijs GGZ een betaalovereenkomst mee afgesloten heeft, en er vaak een eigen bijdrage in rekening gebracht zal worden, zijn:

 • Zilveren Kruis – Achmea; (Basis Exclusief geen eigen bijdrage)
  • De Friesland
  • FBTO
  • Interpolis
  • Zilveren Kruis (inclusief labels: Zilveren Kruis ZieZo, ProLife)
 • VGZ;
  • UMC
  • IZA
  • Univé (inclusief label: Zekur)
  • VGZ (inclusief labels: VGZ bewuzt, IZZ door VGZ)

 

Huijs GGZ heeft contracten met verschillende zorgverzekeraars en wij adviseren:

 • Zorg en Zekerheid (geen eigen bijdrage voor u)
 • Aevitae-eucare, Caresq (geen eigen bijdrage voor u)
 • DSW (geen eigen bijdrage voor u)
 • ASR (geen eigen bijdrage voor u)

 

Bij alle overige zorgverzekeraars betaalt u de factuur aan Huijs GGZ en dient u de factuur in bij uw zorgverzekeraar. Vervolgens draagt u er zelf zorg voor, dat u het geld ontvangt van uw zorgverzekeraar.

 

De factuur voor de eigen bijdrage ontvangt u apart van de factuur welke u indient bij uw verzekeraar, deze kunt u namelijk niet declareren aan de zorgverzekeraar. De factuur voor de eigen bijdrage betaalt u rechtstreeks aan Huijs GGZ.

 

 

 

 

 

Belangrijk:

 • U dient uw eigen risico altijd zelf te betalen. Ook wanneer u kiest voor een polis die onze behandeling volledig vergoed;
 • Indien u op dit moment in behandeling bent bij Huijs GGZ, vervallen per 1 januari 2023 de betalingsvoorwaarden van 2022;
 • Indien u uw (gewenste) zorgverzekeraar of polis niet op dit overzicht terug ziet komen, adviseren wij de polisvoorwaarden van uw zorgverzekaar en polis goed door te nemen, zodat u weet welke vergoeding u in 2023 kan verwachten;
 • De door ons gehanteerde tarieven zijn conform de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa);
 • De GGZ wordt altijd vanuit de basisverzekering vergoed, de aanvullende verzekeringen hebben dus geen invloed op de vergoeding van uw behandeling;
 • Wij willen u erop attent maken, dat wij de genoemde polissen alleen beoordeeld hebben ten aanzien van de behandeling bij Huijs GGZ.

Wanneer u verwacht in 2023 ook andere medische zorg nodig te hebben, is het verstandig de kosten voor dergelijke zorg natuurlijk ook mee te nemen in uw overweging bij het kiezen van een passende zorgverzekeraar in 2023.

 

Vragen?

Neem gerust contact op met onze praktijk via: info@psyhuijs.nl

 

Vriendelijke groeten,

Team Huijs GGZ

 

 

 

(*) Onze betalingsvoorwaarden kunnen maandelijks gewijzigd worden

 

 

Belangrijke informatie over het Zorg Prestatie Model (ZPM) vanaf 1 januari 2022 

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering (volgt).

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Veelal ontvangt u zelf de factuur via onze praktijk. Dit is afhankelijk van de afspraken die we met uw zorgverzekering hebben gemaakt. De factuur dient u te betalen en vervolgens kunt u deze indienen bij uw zorgverzekering voor verrekening.

 

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

Op de rekening staan zorgprestaties. Er zijn verschillende zorgprestaties mogelijk:

 • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
 • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
 • groepsconsulten: bij behandeling in groepsvorm gaat u met uw behandelaar en mede groepsgenoten in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
 • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
 • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen.

 

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.


Wat is zorgvraagtypering?

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In onze praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

 

Let op:

Informeer altijd bij uw zorgverzekering naar specifieke polisvoorwaarden. Bijv. of er een machtiging aangevraagd moet worden/toestemming nodig is voor vergoeding van uw behandeling, alvorens u deze start. O.a. ASR (Ditzo) maakt hier gebruik van. Wij maken er u op attent, dat het aanvragen en regelen van deze machtiging uw eigen verantwoordelijkheid is. Indien u er als cliënt, uit oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, bezwaar tegen heeft, dat gegevens die te herleiden zijn tot een door de zorgaanbieder (met betrekking tot uw) gestelde diagnose en/of zorgvraagtypering, bij de aanvraag van de machtiging vermeld worden, kunt u de volgende privacyverklaring GGZ ondertekenen en meesturen bij uw aanvraag.

 

Informatie over verschillende soorten zorgverzekeringen vindt u hier.