Goed verzekerd voor uw behandelingen bij Huijs GGZ in 2024

Wij willen u graag in 2024 (blijven) voorzien van goede geestelijke gezondheidszorg, daarom geven
wij gerichte informatie over welke polissen de behandeling in 2024 volledig vergoeden, een
toelichting op mogelijke eigen kosten en verheldering over het facturatieproces.
Door een goede polis af te sluiten, kunt u kosten besparen.

Er zijn een aantal polissen die de behandeling bij Huijs GGZ volledig vergoeden, waarbij er geen eigen
bijdrage aan u in rekening gebracht zal worden. Hierbij geven wij u het beknopte overzicht. (NB: aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend; elke polis heeft andere voorwaarden).

Verzekeraar           Polis                      Maandpremie
Menzis                    BASIS VRIJ         € 161,75

Indien u al in zorg bent bij Huijs GGZ in 2023
Als uw verzekeraar de (restitutie)polis in 2024 niet meer aanbiedt, is het goed om te weten dat bij
sommige verzekeraars de volgende regel kan gelden: Als uw behandeling in 2023 bij ons gestart is,
kunt u in sommige gevallen de behandeling onder dezelfde voorwaarden in 2024 afronden.
HuijsGGZ heeft deze informatie niet geverifieerd bij alle verzekeraars. Wij adviseren u om dit zelf
bij uw verzekeraar na te vragen en het antwoord zwart op wit te vragen.

NIET volledige vergoeding
De GGZ wordt vanuit uw basisverzekering vergoed. Helaas betekent dit niet dat alle zorgverzekeraars
en polissen uw behandelkosten aan Huijs GGZ voor 100% vergoeden.
Wanneer u de keuze maakt voor een polis, welke de behandelkosten niet voor 100% vergoed, zijn wij
hierdoor genoodzaakt u verrekening niet vergoede zorg per consult in rekening te brengen.
Aangezien veel verzekeraars de vergoeding voor GGZ aanzienlijk verlaagd hebben voor 2024, is Huijs
GGZ genoodzaakt de verrekening niet vergoede zorg (voor polissen die de behandeling niet geheel
vergoeden) te verhogen voor komend jaar.

Verrekening niet vergoede zorg
De verrekening niet vergoede zorg voor 2024 is vastgesteld op:
– Bij een naturapolis met een minimale vergoeding van 67%: €37,50 per verrichting in het kader van
diagnostiek en behandeling (e-mail, telefonisch, beeldbellen, behandeling, diagnostiek etc.).
– Bij een budgetpolis: €52,50 per verrichting in het kader van diagnostiek en behandeling (e-mail,
telefonisch, beeldbellen, behandeling, diagnostiek etc.).
Een natura- of budgetpolis heet niet altijd ‘budgetpolis’, maar kan een andere naam hebben. Wilt u
weten welke polis een natura/budgetpolis is? Zie: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2024/

U betaalt zelf niet meer dan deze verrekening niet vergoede zorg (alsook het eigen risico). Wanneer
het verschil tussen de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar en het marktconforme tarief groter is,
scheldt Huijs GGZ dit verschil kwijt.

De factuur voor verrekening niet vergoede zorg ontvangt u apart van de factuur welke door u wordt
ingediend bij de verzekeraar. De factuur voor de verrekening niet vergoede zorg kunt u niet
declareren bij uw zorgverzekeraar en dient rechtstreeks aan Huijs GGZ te worden betaald.

Zorgverzekeraars waar Huijs GGZ een betaalovereenkomst mee afgesloten heeft, en er vaak een
verrekening van niet vergoede zorg plaatsvindt, zijn:
• Zilveren Kruis – Achmea (**)
• Zilveren Kruis (Zilveren Kruis, Zilveren Kruis ZieZo, ProLife) (**)
• De Friesland
• FBTO
• Interpolis
(**) Heeft u een Basis Exclusief polis en is uw behandeling bij Huijs GGZ reeds gestart in 2023?
Waarschijnlijk wordt de behandeling ook in 2024 volledig vergoed met deze polis, vraag dit na bij
uw verzekeraar.

N.B.: een betaalovereenkomst is niet hetzelfde als een contract. Een betaalovereenkomst zorgt ervoor
dat de factuur rechtstreeks naar uw verzekeraar gaat, maar biedt niet per definitie een 100%
vergoeding, waardoor het kan zijn dat u alsnog een verrekening niet vergoede zorg dient te betalen.
Vergoeding is altijd afhankelijk van uw basisverzekering en de bijbehorende polisvoorwaarden.

Geen verrekening niet vergoede zorg
Huijs GGZ heeft voor 2024 contracten met verschillende zorgverzekeraars (de vergoeding die Huijs
GGZ krijgt is dan niet 100%, maar er zullen geen eigen kosten in rekening gebracht worden; met
uitzondering van uw eigen risico wordt hier geen verrekening niet vergoede zorg aan u gefactureerd)
en wij adviseren:
▪ O.W.M. Zorg en Zekerheid
▪ Caresq (Eucare, Aevitea)
▪ VGZ (IZA, IZZ (door VGZ), UMC, Univé (inclusief label: Zekur), VGZ, VGZbewuzt, Zekur, United
Consumers) Let op: VGZ heeft een kostenplafond opgenomen in het contract. Dat betekent
dat als u op de wachtlijst staat en verzekerd bent bij VGZ, wij niet 100% kunnen garanderen
dat we u in 2024 in zorg kunnen nemen. We raden u aan ook goed naar bijv. Menzis Basis
Vrij te kijken.

Infomedics:
Voor onderstaande verzekeraars zal de facturatie via Infomedics plaatsvinden. HuijsGGZ zal een
maximale coulance van 10% geven op de factuurbedragen van onderstaande verzekeraars.
Indien u hier verzekerd bent, zal u 1 maandelijkse factuur ontvangen van Infomedics, waar een
maximale coulance op gegeven zal worden van 10% in 2024 en er dus kosten voor uw eigen rekening
zullen gaan komen. Behalve als u een Menzis Basis Vrij polis heeft, deze vergoedt in 2024 alle
kosten.
• VRZ zorginkoop
• ONVZ (ONVZ, PNOzorg, Vvaa, jaaah.)
• ENO (Salland, ZorgDirect)
• CZ
• Menzis*** (Menzis Basis (Voordelig), Anderzorg, Hema, VinkVink)
(***) Menzis Basis Vrij polis: volledige vergoeding door verzekeraar

 

Belangrijk:
▪ U dient uw eigen risico altijd zelf te betalen. Ook wanneer u kiest voor een polis die onze
behandeling volledig vergoed;
▪ Indien u op dit moment in behandeling bent bij Huijs GGZ, vervallen per 1 januari 2024 de
betalingsvoorwaarden van 2023; Onze betalingsvoorwaarden kunnen maandelijks worden
aangepast.
▪ De door ons gehanteerde tarieven zijn conform de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa);
▪ De GGZ wordt altijd vanuit de basisverzekering vergoed, de aanvullende verzekeringen hebben
dus geen invloed op de vergoeding van uw behandeling;
▪ Wij willen u erop attent maken, dat wij de genoemde polissen alleen beoordeeld hebben ten
aanzien van de behandeling bij Huijs GGZ.
▪ De tarieven vastgesteld door de NzA vindt u hier: https://zorgprestatiemodel.nza.nl/
▪ Indien u uw (gewenste) zorgverzekeraar of polis niet op dit overzicht terug ziet komen,
adviseren wij de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar en polis goed door te nemen,
zodat u weet welke vergoeding u in 2024 kan verwachten;
▪ De polissen Zilveren Kruis Achmea (Basis Exclusief), Stad Holland Basisverzekering, Menzis
Basis Vrij, AON Exclusief, CZ Zorg-keuze-polis, IZZ Zorg-keuze-polis, Zorg en zekerheid Zorg Vrij
polis hebben de behandeling bij Huijs GGZ in het jaar 2023 volledig vergoed. Bent u reeds in
behandeling en loopt uw behandeling door in 2024? Vraag bij uw verzekeraar na of de
voorwaarden gelijk blijven.
▪ Menzis Basis Vrij zal ook komend jaar de diagnostiek en behandeling volledig vergoeden.
▪ Het is mogelijk om uw verzekering op te zeggen en in januari uw nieuwe verzekeraar te kiezen.
Welke voor-en nadelen dit heeft, is aan u zelf om uit te zoeken en in te schatten.

Vragen?
Neem gerust contact op met onze praktijk via: info@psyhuijs.nl

Onze tarieven zijn door de NzA bepaald en afhankelijk van door welk beroep iemand een prestatie wordt uitgevoerd, welke verrichting is uitgevoerd, of het mono- of multidisciplinaire zorg betreft en de duur van de verrichting. De tarievenzoeker van de NZA vindt u op: GGZ Tool – Tarievenzoeker (nza.nl).