Wat kunt u doen als u een klacht heeft of onvrede ervaart?

Indien u het niet eens bent met een gestelde diagnose, staat het u ten allen tijde vrij een second opinion elders aan te vragen. Als u klachten heeft over de behandeling of hulpverlener is het van belang om deze eerst aan uw hulpverlener kenbaar te maken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.
In de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. Indien u er niet met uw hulpverlener uitkomt, staat het u ten allen tijde vrij om de behandeling stop te zetten. Eventueel kan u doorverwezen worden naar een andere hulpverlener.
Mocht u er niet uit zijn gekomen met uw zorgverlener, kunt u een mail sturen naar secretaresse@psyhuijs.nl. Er zal dan contact met u worden opgenomen.

Mocht bovenstaande voor u niet afdoende zijn, dan is het van belang voor u dat Huijs GGZ is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Via hen kan een klachtenfunctionaris een gesprek op gang brengen. Klacht indienen over geleverde zorg – Klachtenportaal Zorg

 

Lost een gesprek middels een onafhankelijke klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan wordt u gewezen op de onafhankelijke geschilleninstantie:

De Geschillencommissie Zorg: De Geschillencommissie Zorg – De Geschillencommissie Zorg