Indien u het niet eens bent met een gestelde diagnose, staat het u ten allen tijde vrij een second opinion elders aan te vragen. Als u klachten heeft over de behandeling of hulpverlener is het van belang om deze eerst aan uw hulpverlener kenbaar te maken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Indien u er niet met uw hulpverlener uitkomt, staat het u ten allen tijde vrij om de behandeling stop te zetten. Eventueel kan u doorverwezen worden naar een andere hulpverlener.

Tot slot wordt verwezen naar De Geschillencommissie Zorg: De Geschillencommissie Zorg – De Geschillencommissie Zorg