Voor wie

Vanwege corona uitgesteld. Op dit moment vindt er geen groepstherapie plaats. 

Vooralsnog alleen voor onze vestiging in Sittard.

De autonomiegroep is bedoeld voor mensen vanaf ongeveer 25 jaar met autonomieproblemen. Deze mensen vinden het lastig om aandacht voor zichzelf te vragen, denken over het algemeen niet positief over zichzelf en cijferen zichzelf weg. Zij hebben moeite met eigen grenzen herkennen en stellen, problemen met conflicten aangaan of boosheid toestaan of uiten.

Autonomieproblemen kunnen tot uiting komen in klachten van diverse aard, bijvoorbeeld somberheid, angst en/of paniek, gevoelens van onzekerheid, laag zelfbeeld, spanningsklachten en lichamelijke klachten. De klachten hebben vaak betrekking op verschillende levensgebieden, zoals relaties met anderen of werk.

Het doel van deze groepstherapie is de autonomie van de deelnemers te vergroten, waardoor psychische klachten verminderen. Het is een interpersoonlijke groep en kent geen programma. In de groep leren deelnemers ervaringen met elkaar uit te wisselen, en zich te uiten over hoe men zich voelt en ervaart in het contact met elkaar. Feedback van anderen, zelfreflectie en zelfobservatie maakt de deelnemers bewust van de manier waarop ze met anderen omgaan.

Indicaties/criteria

– Cliënten vanaf 25 jaar die worstelen met bovengenoemde problematiek. Diagnostisch gezien is er vaak sprake van as-I stoornissen zoals angst- en paniekstoornissen, burn-outklachten en depressieve stoornissen, al dan niet gecombineerd met trekken van persoonlijkheidsstoornissen uit clusters B en C (afhankelijk, ontwijkend, dwangmatig, borderline, theatraal en/of narcistisch).
– Cliënten hebben een psychotherapie indicatie. Ze zijn erbij gebaat zicht te krijgen op hun interne dynamiek in relatie tot hun klachten.
– Zijn gemotiveerd om een veranderingsproces in de groep aan te gaan.
– Zijn bereid om op open wijze over eigen problemen en gevoelens te praten in de groep en kunnen ontvankelijk zijn voor de ander
– Zijn bereid zich voor langere tijd aan de groep te verbinden en wekelijks aanwezig te zijn.

Contra-indicaties

Depressie en/of angst zijn primair aanwezig.
Overmatig alcohol-/drugsgebruik (verslavingsproblematiek), psychose, suïcidaliteit, zwakbegaafdheid, acute rouw en ernstige persoonlijkheidspathologie.

Werkwijze

De groep komt wekelijks 1,5 uur bij elkaar en bestaat uit maximaal 8 deelnemers en 2 therapeuten.
Indien er minder dan 4 groepsleden aanwezig zijn, wordt de groepssessie ingekort naar een uur. Bij aanwezigheid van minder dan 3 groepsleden gaat de groep niet door.
Deelname aan de groep is voor minimaal 9 maanden en maximaal 2 jaar.
Het betreft een semi-open groep. Dit betekent dat nieuwe groepsleden om de drie maanden in kunnen stromen op vaste instroommomenten.