Schematherapiegroep


Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen in je denken en gedrag te herkennen en deze patronen te veranderen. In deze de groep onderzoeken we de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zul je beter richting kunnen geven aan je leven en je relaties met anderen kunnen verbeteren. Tijdens de groep ligt het accent op experiëntiële (ervarings-/ emotiegerichte) technieken, zoals meerstoelentechnieken, imaginatie-oefeningen en beeldende technieken. Je leert in een veilige therapeutische omgeving van elkaar wat wel en niet kan helpen om schema’s en modi te veranderen. Je vindt herkenning en steun bij groepsgenoten. Op deze manier kun je in contacten met anderen nieuwe ervaringen opdoen. Samen sta je voor dezelfde soort problemen.

Werkwijze
De groep beslaat 18 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur en 1 follow-up bijeenkomst. Halverwege vindt een individuele tussentijdse evaluatie plaats. De groep bestaat uit 6 tot 9 deelnemers met verschillende soorten persoonlijkheidsklachten en wordt begeleid door 2 therapeuten.
Tijdens de duur van de groep worden eventuele individuele sessies gepauzeerd. Cliënten krijgen een strippenkaart voor 3 individuele sessies die zij kunnen inzetten wanneer zij dit nodig achten.
Voorafgaand aan de groep vindt er een indicatiegesprek plaats met beide therapeuten om te kijken of de groep vanuit beide kanten geschikt lijkt.

 Gezonde volwassene groep

In deze groep werken we aan het vergroten van welbevinden, veerkracht en herstel via een term uit de schematherapie: de Gezonde volwassene. De Gezonde volwassene is die kant van jou die niet meer kiest voor overleving, maar voor leven. Het is de kant die weet wat je nodig hebt (aan basisbehoeften) en daar ook voor kan en mag kiezen. Een kant van jou die gezond contact aangaat met anderen en daarbij oog heeft voor de gevoelige snaren en behoeften van anderen. Echter, er zijn ook andere kanten die gezonde keuzes lijken te dwarsbomen, zoals perfectionisme, impulsiviteit en zelfbestraffing. In de groep gaan we deze gewoontes stap voor stap benaderen, blootleggen en veranderen door training. Je traint aspecten als dankbaarheid en zelfcompassie. Je leert naar je kwaliteiten te kijken en deze te waarderen in plaats van ze af te wijzen. Je staat stil bij wat voor jou belangrijke waarden zijn in je leven en hoe je daarnaar kunt handelen.

Werkwijze
De groep beslaat 10 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur. De groep bestaat uit 6 tot 9 deelnemers en wordt begeleid door 2 therapeuten.
De groep is geschikt voor zowel cliënten met kennis van schematherapie als cliënten zonder een uitgebreide schematherapie voorgeschiedenis. Meestal zijn cliënten halverwege of richting het einde van hun behandeltraject als ze deelnemen aan deze groep. Individuele sessies worden tijdens de groep gepauzeerd. Cliënten krijgen een strippenkaart voor 2 individuele sessies die zij kunnen inzetten wanneer zij dit nodig achten.