Schemagerichte groepstherapie (SFT) 

 Schematherapie kan zowel individueel al in een groep gegeven worden. In schemagroepstherapie werk je onder begeleiding van twee groestherapeuten in een veilige omgeving samen met andere deelnemers aan de schema’s en de gemoedstoestanden waar je last van hebt. Je vindt herkenning en steun bij groepsgenoten. Je leer in een veilige therapeutische omgeving van elkaar wat wel en niet kan helpen om schema’s en modi te veranderen (patronen te doorbreken). Op deze manier kun je in contacten met anderen nieuwe ervaringen op doen. Samen sta je voor dezelfde soort problemen.  

Werkwijze
Het programma begint met 3 tot 4 individuele gesprekken met een van de groepstherapeuten waarbij het doel is dat we jouw patronen (schema’s en modi) in kaart gaan brengen en een behandelplan op te stellen. Jaarlijks start er een schematherapie groep waaraan al 8-10 mensen deelnemen. Het programma bestaat uit 18 wekelijkse sessies en 2 boostersessie. Tweemaal is er een individuele evaluatie met een van de groepstherapeuten.   

Effectiviteit
Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat een behandeling met schematherapie blijvend positieve effecten heeft. Er zijn aanwijzingen dat door te behandelen in een groep het proces tot herstel versneld kan worden. De patronen waarvan je last hebt in je leven worden vaak sneller zichtbaar omdat je in een groep te maken hebt met verschillende personen en situaties die mogelijke triggers kunnen zijn voor een schema. Daarnaast heb je in een groep de mogelijkheid om te leren van elkaar en om te oefenen met nieuw (sociaal) gedrag.