‘In de put uit de put. Zelf depressiviteit overwinnen’

Depressiviteit

Iedereen voelt zich wel eens somber. Bijvoorbeeld als er iets onplezierigs gebeurt: conflicten met anderen, tegenslag of ziekte. Soms blijft deze somberheid bestaan: alles lijkt kleurloos en u heeft nergens plezier in. U kunt dan allerlei andere klachten krijgen, zoals slaapproblemen, eetproblemen, vermoeidheid of schuldgevoelens. Sommige mensen weten zelf wel waar de somberheid vandaan komt. Voor anderen is de oorzaak helemaal niet duidelijk.
De cursus In de put uit de put. Zelf depressiviteit overwinnen is bedoeld voor mensen
die last hebben van depressiviteit, somberheid of ‘nergens meer zin in hebben’.

Wat gebeurt er in de cursus?
De cursus In de put uit de put. Zelf depressiviteit overwinnen is een echte cursus. Het is geen gespreksgroep of psychotherapie. We gaan het niet hebben over uw jeugd of uw diepste innerlijk. In de cursus gaan we uit van de situatie zoals die nu is. In de cursus leert u praktische dingen die u kunnen helpen om de depressieve gevoelens te overwinnen.

In de cursus gaat het over het volgende:
• Wat is depressiviteit en hoe depressief bent u zelf?
• Je gedachten en hoe gedachten de depressiviteit beïnvloeden.
• Plezierige activiteiten en depressie.
• Assertiviteit en depressiviteit.
Bij alle onderdelen van de cursus gaat het vooral om praktische vaardigheden en om het veranderen van dingen in uw leven die de depressiviteit veroorzaken.

Werkwijze
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van anderhalf uur, zo veel mogelijk wekelijks gepland. Vóór deelname aan de groep zal er altijd een indicatiegesprek plaatsvinden met de groepsbegeleiders om te kijken of de groep vanuit beide kanten geschikt lijkt. Indien er voldoende aanmeldingen zijn zal de cursus op meerdere momenten per jaar starten.

‘Vroeger en Verder’

Vroeger en verder is een cursus voor volwassenen die in hun leven worden belemmerd door posttraumatische stressklachten, zoals o.a. terugkerende nare herinneringen, nachtmerries, problemen met het reguleren van emoties, gevoelens van schuld, schaamte of hopeloosheid.

De cursus richt zich op het vergroten van specifieke inzichten en vaardigheden, die je vervolgens in staat stellen om meer eigen kracht en regie over je leven te ervaren. Hiervoor maken we gebruik van wekelijkse thema’s zoals dissociatie, zelfzorg, acceptatie, veiligheid, vertrouwen, woede, assertiviteit, schuld en schaamte etc.

De groep vervult een belangrijke rol, maar ondersteunt vooral jouw individuele proces. In de groep worden de traumatische ervaringen bv. niet expliciet gedeeld, het anders leren omgaan met jouw klachten staat voorop. Naast de groepstraining volg je ook 1-op-1 sessies met een therapeut, waarbij wel ruimte is om meer expliciet op je eigen ervaring in te gaan.

Werkwijze
De groep bestaat uit max. 8 deelnemers en wordt begeleid door 2 trainers / therapeuten. Het groepsgedeelte omvat 18 wekelijkse sessies van 2 uur en het individuele gedeelte wordt in overleg vormgegeven.