Pernette Huijs (Psychotherapeut BIG nummer 59919261816)

E-mail: pernette@psyhuijs.nl

De praktijkhouder van Huijs Psychologen is Drs. P.A.J.M. Huijs (Pernette), Psycholoog & Psychotherapeut.

Ze is geboren in Haarlem. Via Groningen en Limburg is zij nu woonachtig in Engelen (‘s-Hertogenbosch). Ze is gehuwd en heeft 4 kinderen. Haar loopbaan begon op de ouderenafdeling van de RIAGG Maastricht. Aldaar heeft zij haar werkzaamheden uitgebreid naar de volwassenenzorg. Vervolgens heeft ze voor een organisatie met verpleeghuizen en zorgcentra voor ouderen gewerkt. Sinds januari 2011 werkt ze vrijgevestigd. Ze behandelt individuele (persoonlijkheids)problematiek alsook relatieproblematiek.

Werkervaring:

2015-heden: Vrijgevestigd Psychotherapeut
2013-2015: Kobussen & partners psychologen
2010-2014 : Vrijgevestigd Psycholoog
2008-2010: Psycholoog Vivre Maastricht
2006-2008: Psycholoog/gedragswetenschapper bij de RIAGG Maastricht

Kwalificaties:

Psychotherapeut
Master of science, Mental Health (Geestelijke GezondheidsKunde)
Aantekening Testdiagnostiek (SPON)
BIG-registratie: 59919261816

Kim Tulfer (Psychotherapeut BIG nummer 79919857416) E-mail: kim@psyhuijs.nl

Geboren op Ameland maar opgegroeid in Brabant. Kim heeft gestudeerd in Tilburg aan de universiteit en heeft zich daar gesetteld met haar man, met wie ze twee kinderen heeft. Na ruim zes jaar te hebben gewerkt als kinder- en jeugdpsycholoog in Eindhoven, is ze de opleiding tot psychotherapeut gaan doen. Er kwam een nieuwe doelgroep in beeld: volwassenen met complexe trauma’s en persoonlijkheidsproblematiek en bleef daarnaast met kinderen en gezinnen werken. Hier is ook haar affiniteit met partner-relatietherapie ontstaan. Ze werkt vanuit een persoonsgerichte, experiëntiële referentiekader en is erkend als therapeut in Emotion Focused Therapy. Kim is nauw betrokken bij haar beroepsvereniging de VPEP.

Loes van der Doelen (Psycholoog & Psychotherapeut in opleiding) E-mail: loes@psyhuijs.nl

Loes heeft de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan Avans Hogeschool afgerond. Tijdens haar opleiding heeft ze ervaring opgedaan in de begeleiding van dakloze jongeren en heeft ze zich gespecialiseerd in autisme. Daarna is ze Klinische Kind- en Jeugdpsychologie gaan studeren aan de Universiteit van Tilburg. Ze heeft deze opleiding cum laude afgerond bij het Dr. Leo Kannerhuis en heeft daarna werkervaring opgedaan bij een 24 uurs woon- en werkvoorziening van GGZ Oost Brabant. Daarin is zij actief geweest op het gebied van diagnostiek, behandeling van (jong) volwassenen met een autisme spectrumstoornis en comorbiditeit (bijv. psychoses, angst en/of depressie) en het coachen van de begeleiding. Loes past diverse behandelmethoden toe, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) en EMDR en doet dit op een ambitieuze en betrokken wijze: “iedereen heeft bewolkte kanten en zonnige kanten, maar samen zorgen zij voor een unieke regenboog”. In 2020 start Loes met de psychotherapie opleiding om zichzelf verder te ontwikkelen.

Eva Verlinden (Psychotherapeut BIG nummer 89913372316 & GZ-Psycholoog) E-mail: eva@psyhuijs.nl

Opgegroeid in Tilburg, waar ze ook woont met haar vriend en twee kinderen. Eva heeft veel ervaring opgedaan in de geestelijke gezondheidszorg. Ze heeft meer dan 10 jaar gewerkt voor Perspectief in Tilburg. Eva is begonnen als psycholoog voor kinderen en jeugdigen, maar heeft zich in haar opleidingen tot GZ-psycholoog en psychotherapeut gespecialiseerd in de zorg voor volwassenen Ze heeft affiniteit met psychodiagnostiek en de behandeling van trauma’s, persoonlijkheidsproblematiek en partner-relatieproblematiek. Eva werkt vanuit het cliëntgerichte referentiekader, wat betekent dat ze als behandelaar de focus legt op de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen. Ze werkt graag met schematherapie en BEPP, een psychotherapie ontwikkeld voor de behandeling van de posttraumatische stress-stoornis.

Neeltje Uitdewillegen (Psychotherapeut BIG nummer 19923682616) E-mail: neeltje@psyhuijs.nl

Neeltje is geboren en opgegroeid in West-Brabant. Ze is naar Tilburg verhuisd toen ze ging studeren aan de Universiteit van Tilburg en heeft hier een hele tijd gewoond. Inmiddels woont ze met haar man en twee kinderen in Oisterwijk. Na haar studie Psychologie heeft ze ongeveer zes jaar met gezinnen, adolescenten en volwassenen gewerkt bij een specialistische instelling voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek en systeemproblematiek. In deze periode heeft ze geleerd te werken volgens verschillende methoden (Multi Systeem Therapie, Mentalization Based Treatment). Omdat ze zich nog verder wilde ontwikkelen en graag in een andere setting wilde werken heeft ze vervolgens de overstap gemaakt naar een particuliere praktijk, waar ze de opleiding tot Psychotherapeut gevolgd heeft (2014 – 2017). De afgelopen vijf jaar heeft ze voornamelijk cliënten behandeld met complexere problematiek in de Specialistische GGZ. Qua problematiek heeft ze vooral affiniteit met traumagerelateerde- en persoonlijkheidsproblematiek. Ze werkt daarbij met verschillende methodieken, waaronder EMDR en Schematherapie. Neeltje is ondernemend, rustig, beschouwend en leergierig en is toegankelijk in contact.

Karima Saoui (Psychotherapeut BIG nummer 39058193516) E-mail: karima@psyhuijs.nl

Karima woont met haar gezin in Engelen. Ze is psycholoog en BIG geregistreerd psychotherapeut. De afgelopen zes jaar heeft Karima vooral ervaring opgedaan in trauma gerelateerde- en persoonlijkheidsproblematiek binnen de Specialistische GGZ. Als behandelaar heeft ze ook behandelingen aangeboden in een andere taal, namelijk Marokkaans en Engels. Ze hanteert een persoonsgerichte benadering, waarbij ze samen met u kan onderzoeken. Haar behandelwijze komt sterk overeen met wat integratie psychotherapie wordt genoemd, waaronder de volgende methoden: psychodynamische psychotherapie, cliëntgerichte therapie en EMDR, Narrative exposure therapie.

Maria Langerak (Psycholoog & Psychotherapeut in opleiding) E-mail: maria@psyhuijs.nl

Maria is opgegroeid in Amsterdam en via Tilburg terecht gekomen in Den Bosch, waar ze woont met haar vriend en twee kinderen. Maria heeft Medische psychologie gestudeerd en heeft zich na haar afstuderen gespecialiseerd in psychodiagnostiek bij volwassenen. Daarna is zij werkzaam geweest binnen een poliklinisch revalidatiecentrum voor volwassenen met onbegrepen lichamelijke klachten. Maria’s benaderingswijze is persoons- en ervaringsgericht. Zij past verschillende behandelvormen toe, onder andere cognitieve gedragstherapie en EMDR. Maria is in januari 2019 gestart met de opleiding tot psychotherapeut om zich verder te ontwikkelen.

Wouter van Hattum (Psycholoog & Psychotherapeut in opleiding) E-mail: wouter@psyhuijs.nl

Wouter is opgegroeid in Brabant, maar woont sinds tien jaar in Utrecht, waar hij ook gestudeerd heeft. De afgelopen jaren heeft hij ervaring opgedaan in de verslavingszorg en comorbiditeit. Daarnaast heeft hij cursussen gevolgd op het gebied van cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en EMDR. De benaderingswijze die hij hanteert is cliëntgericht. Hij gaat graag samenwerkend met cliënten op zoek naar inzicht en kracht om verandering te bewerkstelligen.  In januari start Wouter met de opleiding tot psychotherapeut om zich verder te ontwikkelen.

Steffie Willems (Psycholoog & Psychotherapeut in opleiding) E-mail: steffie@psyhuijs.nl

Steffie is opgegroeid in Midden-Limburg. Ze heeft psychologie gestudeerd in Nijmegen waar ze nu ook woont met man en zoontje. Ze heeft 7 jaar in het bedrijfsleven als sociaal psycholoog gewerkt. Ze kwam er achter dat haar hart bij de geestelijke gezondheidszorg ligt en om die reden heeft ze een overstap gemaakt naar de klinische psychologie. Ze heeft vervolgens werkervaring opgedaan bij PsyQ Roermond, met name op de afdeling persoonlijkheidsproblematiek waar veel gewerkt werd met cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Daarna is ze bij Ciran gaan werken waar ze zich met name richtte op de revalidatie van mensen met langdurige pijn, vermoeidheid en onzekerheid. Later is ze bij PHI in Roermond gaan werken als psycholoog psychosomatiek. Hier lag de focus op psychosomatische stoornissen, angst, depressie en ernstige onverklaarbare lichamelijke klachten. In de behandeling werd er veel aandacht besteed aan het mentale en het fysieke aspect van klachten. Steffie werkt graag vanuit een holistische visie, wat inhoudt dat ze zich richt op de wisselwerking tussen lichaam en geest. Ze kijkt niet alleen naar de klacht maar wil graag samen onderzoeken wat de oorsprong is van de klachten. Tevens heeft ze affiniteit met clientgericht werken en het werken vanuit een psychoanalytische invalshoek en is ze geschoold in Acceptance en Commitment Therapy.

Richard Smit

Richard Smit (Psychotherapeut BIG nummer 29909533925 & GZ-psycholoog) E-mail: richard@psyhuijs.nl

Richard is woonachtig in Rosmalen met zijn vriendin en hun 2 kinderen. Hij heeft veel ervaring opgedaan op diverse werkplekken in de ziekenhuiszorg, ouderenzorg, arbeid en gezondheid en geestelijke gezondheidszorg. Hier heeft hij zich gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma, persoonlijkheidsproblematiek en stugge stemmingsproblemen. Hij heeft affiniteit met efficiënt hulp bieden middels wetenschappelijk onderbouwdemethodieken. Zo werkt hij met EMDR en schematherapie en is geregistreerd EMDR-therapeut en Senior Schematherapeut. Tevens gebruikt hij cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en narratieve exposure therapie (NET).