Hieronder vindt u een overzicht van onze therapeuten:

Pernette Huijs (Psychotherapeut BIG nummer 59919261816 AGB-code 94100132)

De praktijkhouder en zorginhoudelijk directeur van Huijs GGZ is Drs. P.A.J.M. Huijs (Pernette), Psycholoog & Psychotherapeut.

Ze is geboren in Haarlem. Via Groningen en Limburg is zij nu woonachtig in Engelen (‘s-Hertogenbosch). Ze is gehuwd en heeft 4 kinderen. Haar loopbaan begon op de ouderenafdeling van de RIAGG Maastricht. Aldaar heeft zij haar werkzaamheden uitgebreid naar de volwassenenzorg. Vervolgens heeft ze voor een organisatie met verpleeghuizen en zorgcentra voor ouderen gewerkt. Sinds januari 2011 werkt ze vrijgevestigd. Ze behandelt individuele (persoonlijkheids)problematiek alsook relatieproblematiek.

Werkervaring:

2015-heden: Vrijgevestigd Psychotherapeut
2013-2015: Kobussen & partners psychologen
2010-2014 : Vrijgevestigd Psycholoog
2008-2010: Psycholoog Vivre Maastricht
2006-2008: Psycholoog/gedragswetenschapper bij de RIAGG Maastricht

Kwalificaties:

Psychotherapeut
Master of science, Mental Health (Geestelijke GezondheidsKunde)
Aantekening Testdiagnostiek (SPON)
BIG-registratie: 59919261816

Hélène Bögels (Klinisch psycholoog BIG 29048858225 en Psychotherapeut BIG 49048858216 AGB-code 94000987)

Hélène is als specialist regelmatig aanwezig bij cliëntbesprekingen. Zij is niet beschikbaar als behandelaar binnen Huijs GGZ. Zij is supervisor van de Vereniging voor Cognitieve en Gedragstherapie (VGCt), de Vereniging voor Schematherapie (VSt) en de Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie (NVGP); zij is ook EMDR Europe Practitioner van de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Zij heeft 30 jaar ervaring in de GGZ en levert met veel plezier via de teambesprekingen een bijdrage aan de kwaliteit van de behandelingen bij Huijs GGZ.

Zij werkt zelf als behandelaar bij het Centrum voor Adolescenten Psychiatrie van de Reinier van Arkel én in haar eigen vrijgevestigde praktijk in Den Bosch. Daarnaast is zij één dag per week docent schematherapie bij Van Genderen Opleidingen.

Kim Ballak-De Zwart (GZ-Psycholoog BIG nummer 59923438725 AGB-code 94103561)

Kim woont in Den Bosch, met haar man en drie kinderen. Ze heeft neuropsychologie gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Sindsdien heeft ze diverse werkplekken gehad zoals het verpleeghuis, een NAH-woonvorm en diverse afdelingen binnen de ouderenpsychiatrie. Kim heeft haar GZ-opleiding gevolgd bij het SPON in Nijmegen en het praktijk deel bij Propersona. Qua behandeltechnieken werkt ze graag met CGT, EMDR, oplossingsgerichte gesprekvoering en schematherapie. Daarnaast heeft ze veel ervaring op het gebied van neuropsychologische diagnostiek.

Loes van der Doelen (Psychotherapeut BIG nummer 29934235516  AGB-code 94116020)

Loes woont samen met haar partner en een gezellige dierenboel in een dorpje nabij Den Bosch. Ze heeft de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan Avans Hogeschool in Den Bosch afgerond, daarna heeft ze aan de universiteit van Tilburg psychologie gestudeerd en in 2020 is ze in opleiding tot psychotherapeut om zichzelf verder te ontwikkelen. Ze heeft diverse ervaring op gedaan in gespecialiseerde GGZ instellingen met diagnostiek, begeleiding en behandelingen van kinderen, volwassenen en gezinnen waarbij sprake is van een autismespectrum stoornis en comorbiditeit (o.a. angst, depressie).  Bij Huijs GGZ heeft ze vervolgens meer ervaring op gedaan in het diagnosticeren en behandelen van mensen met depressie, angst, trauma en persoonlijkheidsstoornissen. Loes maakt in haar behandelingen graag gebruik van diverse behandelmethoden toe, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) en EMDR, welke zij stemt op de klachten, behoeften en van elke unieke persoon. Ze doet dit in samenwerking op een ambitieuze, betrokken en persoonlijke wijze.

Wouter van Hattum (Psychotherapeut BIG nummer 79934234516  AGB-code 94116033)

Wouter is opgegroeid in Brabant, maar woont sinds tien jaar in Utrecht, waar hij ook gestudeerd heeft. De afgelopen jaren heeft hij ervaring opgedaan in de verslavingszorg en comorbiditeit. Daarnaast heeft hij cursussen gevolgd op het gebied van cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en EMDR. De benaderingswijze die hij hanteert is cliëntgericht. Hij gaat graag samenwerkend met cliënten op zoek naar inzicht en kracht om verandering te bewerkstelligen.

Nicky Heins (Psychotherapeut BIG-nummer 99065344316 & GZ-psycholoog AGB-code 94006629)

Nicky komt uit een Schots-Nederlandse familie van muzikanten en missionarissen. Na opgegroeid te zijn in Zuid-Limburg is ze gaan wonen en studeren in Utrecht. Hier is ze ruim 18 jaar werkzaam geweest bij HSK Groep waar ze met veel voldoening volwassenen met  angst- en stemmingsstoornissen en Burn-out heeft behandeld middels Cognitieve Gedragstherapie en trauma’s middels EMDR. Daarnaast heeft ze een passie voor Schematherapie ontwikkeld; hier kan ze haar kant als Spelende Psycholoog kwijt, waar het gaat om het doen laten groeien van het Blije (innerlijk) Kind. Ook het bevrijden van (bange, getraumatiseerde) innerlijke kind-stukken uit de kelders van iemands psyche is iets waar Nicky warm voor loopt. Naast de opleiding tot Gz-psycholoog heeft ze de opleiding tot Psychotherapeut afgerond. Hiertoe heeft ze in 2019 op de afdeling Persoonlijkheidsproblematiek van Reinier van Arkel gewerkt. Het geven van partnerrelatietherapie middels EFT heeft haar hart gestolen. Haar hobby’s zijn: zingen, dansen, gitaar spelen en mega grote zeepbellen maken.

Maria Langerak (Psychotherapeut BIG nummer 49932343416 AGB-code 94012199)

Maria is opgegroeid in Amsterdam en via Tilburg terecht gekomen in Den Bosch, waar ze woont met haar vriend en twee kinderen. Maria heeft Medische psychologie gestudeerd en heeft zich na haar afstuderen gespecialiseerd in psychodiagnostiek bij volwassenen. Daarna is zij werkzaam geweest binnen een poliklinisch revalidatiecentrum voor volwassenen met onbegrepen lichamelijke klachten. Maria’s benaderingswijze is persoons- en ervaringsgericht. Zij past verschillende behandelvormen toe, onder andere cognitieve gedragstherapie en EMDR. Maria is in januari 2019 gestart met de opleiding tot psychotherapeut om zich verder te ontwikkelen.

Gert de Ruiter (Psychiater BIG nummer 19045744201 AGB-code 3069496)

Gert woont in een dorpje vlakbij Zaltbommel. Hij is getrouwd en heeft drie studerende kinderen die op kamers wonen.

Gert is geboren en getogen in het Groene Hart. Na de middelbare school vertrok hij naar Maastricht om daar geneeskunde te gaan studeren. Al tijdens zijn studie had hij voorkeur voor een toekomst in de psychiatrie, maar koos aanvankelijk toch voor de opleiding tot geriater. Na twee jaar keerde Gert weer terug naar zijn eerste keuze. De specialisatie tot psychiater deed hij bij de Gelderse Roos in de regio Arnhem. Daar is hij opgeleid tot algemeen psychiater voor volwassenen.  Daarna heeft hij heel wat jaren op verschillende afdelingen van de Reinier van Arkel Groep in ‘s-Hertogenbosch gewerkt. Momenteel is hij daar niet meer werkzaam.

Daarnaast heeft Gert een eigen vrijgevestigde praktijk en heeft hij binnen verschillende instellingen in de regio gewerkt. De laatste jaren was dit met name op het gebied van verslaving en eetstoornissen.

Zijn interesses in de psychiatrie zijn redelijk breed. Naast de wat meer biologische interesse, zoals behandeling binnen het ziekenhuis, farmacotherapie en lichttherapie, heeft hij zich ook altijd geïnteresseerd voor de psychotherapeutische benadering. Hij heeft gewerkt op afdelingen met groep therapeutische elementen en deeltijd behandeling. Daarnaast heeft hij zich de laatste jaren geschoold in EMDR en schema focustherapie.

Gert werkt een dag per week bij Huijs GGZ als allround volwassenenpsychiater.

Hort Scheffer (Psychotherapeut BIG nummer 59065235816 & GZ-Psycholoog BIG nummer 39065235825 AGB-code 94060905)

Hort heeft na haar studie in Amsterdam een aantal jaar als groepsleidster binnen jeugdzorg en als selectiepsycholoog bij Defensie gewerkt. Hierna koos zij voor een opleiding tot militair psycholoog bij de Landmacht, waar zij tijdens 16 jaar veel ervaring heeft opgedaan met zowel individuele behandelingen, groepsbehandeling en deeltijdbehandelingen. Daarnaast heeft zij een aantal managementfuncties vervuld. Door het groeien van haar gezin hing zij haar militaire pak in 2018 aan de wilgen en startte een eigen praktijk.

Hort heeft ruimte ervaring in het behandelen van verschillende vormen van problematiek en voelt zich thuis in het werken met schematherapie, EMDR, en persoonsgerichte psychotherapie (met cliëntgerichte en psychodynamische elementen). Klachtgerichte methoden zet zij in wanneer dat aansluit bij de hulpvraag. Haar houding is invoelend, open en positief en zij vindt het belangrijk een veilige plek te bieden zodat je durft aan te gaan wat er moeilijk voelt en ontdekt wat er werkelijk nodig is om tot verandering te komen.

Richard Smit

Richard Smit (Psychotherapeut BIG nummer 29909533925 & GZ-psycholoog AGB-code 94007363)

Richard is woonachtig in Rosmalen met zijn vriendin en hun 2 kinderen. Hij heeft veel ervaring opgedaan op diverse werkplekken in de ziekenhuiszorg, ouderenzorg, arbeid en gezondheid en geestelijke gezondheidszorg. Hier heeft hij zich gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma, persoonlijkheidsproblematiek en stugge stemmingsproblemen. Hij heeft affiniteit met efficiënt hulp bieden middels wetenschappelijk onderbouwdemethodieken. Zo werkt hij met EMDR en schematherapie en is geregistreerd EMDR-therapeut en Senior Schematherapeut. Tevens gebruikt hij cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en narratieve exposure therapie (NET).

Richard werkt via zijn eigen praktijk (Psychotherapiepraktijk Rosmalen) samen met ons.

Eva Verlinden (Psychotherapeut BIG nummer 89913372316 & GZ-Psycholoog BIG nummer 69913372325 AGB-code 94010863)

Eva is opgegroeid in Tilburg, waar ze ook woont met haar vriend en twee kinderen. Ze is begonnen als psycholoog voor kinderen en jeugdigen, maar heeft zich in haar opleidingen tot GZ-psycholoog en psychotherapeut gespecialiseerd in de zorg voor volwassenen. Ze heeft ruime ervaring met behandeling in de specialistische GGZ binnen de vrijgevestigde praktijk. Ze heeft affiniteit met psychodiagnostiek en de behandeling van psychotrauma en persoonlijkheidsproblematiek. Als behandelaar is ze persoonsgericht en ze ziet psychotherapie als maatwerk met u als uitgangspunt. Ze werkt op integratieve wijze vanuit verschillende methodieken waaronder BEPP (een psychotherapie ontwikkeld voor de behandeling van de posttraumatische stress-stoornis), EMDR en EFT.

Femke Verlinden (Psychiater BIG 29062095201  AGB-code 3068272)

Femke woont met haar gezin in de omgeving van Den Bosch. Na haar studie geneeskunde in Maastricht is zij in Den Bosch haar opleiding tot psychiater gaan volgen. Vanwege haar interesse in psychotherapie heeft zij een keuze stage binnen een GGZ instelling voor  psychotherapie gevolgd. In 2010 heeft zij haar opleiding afgerond. Na haar opleiding heeft zij in eerste instantie gewerkt binnen de ouderenpsychiatrie. Vervolgens heeft ze de overstap gemaakt naar een instelling voor verslaving en persoonlijkheidsproblematiek waar behandeling werd gegeven vanuit een holistische benadering. Binnen het werk vindt Femke het belangrijk dat er aandacht is voor de persoon en zijn/haar levensverhaal om de klachten die er zijn ontstaan goed te kunnen begrijpen en behandelen. Zij gebruikt het biopsychosociale model als kader voor een behandeladvies. Femke heeft zich als behandelaar verder ontwikkeld in het werken met schematherapie en interventies vanuit de affectfobietherapie.

Joy Versantvoort (Psycholoog)

Ik ben Joy, geboren en getogen in Sint-Oedenrode en momenteel woonachtig in Eindhoven. Mijn studie ‘Mental Health’ heb ik voltooid in Maastricht. Met ervaring in zowel basis- als specialistische GGZ, richt ik me op individuele behandeling voor volwassenen met diverse psychische uitdagingen zoals trauma, angst, stemmingsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek. Mijn aanpak omvat EMDR, CGT en schematherapie. Ik geloof in het belang van een sterke, veilige en comfortabele therapeutische relatie, waarbij iedere cliënt zich gezien en begrepen voelt.

Vera Wegkamp (Psychotherapeut BIG nummer 99928583516 AGB-code 94108646)

Vera heeft geruime tijd in Den Haag gewoond en gewerkt en is sinds kort woonachtig met haar man en kind in een dorp nabij Den Bosch. Zij heeft in Utrecht haar masteropleiding klinische- en gezondheidspsychologie behaald en heeft zich na een aantal jaar werkervaring  gespecialiseerd in de integratieve psychotherapie. Vera heeft de meeste tijd van haar loopbaan gewerkt bij meeste werkervaring opgedaan bij PsyQ, zowel in behandeling als in diagnostiek. Zij heeft op verschillende gespecialiseerde afdelingen gewerkt, bij angststoornissen, depressieve stoornissen, eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en somatisch symptoomstoornissen. Zij heeft gedurende haar loopbaan verschillende cursussen gevolgd, waaronder cognitieve gedragstherapie (CGT), schematherapie (SFT) en imaginaire exposure (IE). Haar werkstijl is met name te kenmerken als cliëntgericht en integratief.

Tessa Wijnen (Psycholoog & Psychotherapeut in opleiding)

Tessa woont samen met haar vriend in Den Bosch. Ze heeft gestudeerd in Maastricht en is sinds 2018 werkzaam als psycholoog. Binnen haar eerste baan heeft ze veel ervaring opgedaan in de behandeling van complexe problematiek in zowel de basis als de specialistische GGZ. Hierna is ze een half jaar werkzaam geweest binnen het verpleeghuis als psycholoog. Momenteel heeft ze het werken binnen de basis en specialistische GGZ weer met veel enthousiasme opgepakt, waarbij een goede en veilige behandelrelatie centraal staat. In haar vrije tijd houdt Tessa van hockey, fietsen, wandelen, sportlesjes volgen, schilderen, puzzelen, uitgebreid koken en soms gewoon van lekker op de bank een serie kijken.

Linda van der Wijst – Terpstra (Klinisch psycholoog BIG 39059445025 & Psychotherapeut BIG 59059445016 AGB code 94061151)

Linda woont in Rosmalen, met haar man en drie kinderen. Na haar studie psychologie in Utrecht is ze begonnen binnen de forensische psychologie waar ze bij een TBS kliniek en later in een gevangenis heeft gewerkt en hier ervaring heeft opgedaan met complexe diagnostiek en problematiek. Daarna heeft ze een lange periode bij defensie gewerkt waar ze veel ervaring heeft opgedaan met verschillende behandelvormen (EMDR, BEPP, schematherapie, ACT) zowel individueel als in groepen. Ze heeft de opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut binnen defensie behaald en heeft de registratie persoonsgerichte experimenteel psychotherapeut hier gehaald. De laatste jaren heeft ze zich vooral gericht op EFT individueel (Emotion-Focused Therapy) waarbij het omgaan met emoties centraal staat. Ook maakt ze vaak gebruik van mindfulness en ACT. In diagnostiek en in de behandeling staat voor haar veiligheid in het contact centraal om vanuit vertrouwen samen te onderzoeken waar de pijnpunten zitten en welke behoeften hieraan gekoppeld zijn.

Steffie Willems (Psychotherapeut BIG nummer 99934240616  AGB-code 94116112)

Steffie begon haar loopbaan in het bedrijfsleven als consultant marktonderzoek. Ze kwam er echter achter dat haar hart bij de geestelijke gezondheidszorg ligt, daarom heeft ze de overstap gemaakt naar de klinische psychologie. Ze heeft vervolgens bij verschillende instellingen ervaring opgedaan met uiteenlopende complexe problematiek. Daarnaast heeft ze ruime tijd gewerkt als psycholoog psychosomatiek binnen de revalidatie; gericht op langdurige pijn- en vermoeidheidsklachten en ernstige onverklaarbare lichamelijke klachten.
Steffie werkt vanuit een holistische visie. Ze heeft hierbij aandacht voor mentale, emotionele, fysieke en spirituele aspecten. Ze kijkt daarbij niet alleen naar eventuele klachten maar onderzoekt graag samen met jou, wat de oorsprong is van deze klachten. Steffie werkt vanuit een cliëntgericht kader en heeft affiniteit met het werken vanuit een psychoanalytische invalshoek.