Behandeltraject

De regiebehandelaar is binnen de GGZ verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg voor een cliënt binnen een behandeling. Oftewel: de regiebehandelaar moet er op toe zien dat de behandeling als geheel van goede kwaliteit is. Vaak zijn er bij een behandeltraject meerdere behandelaren bij betrokken. In de praktijk komt het er meestal op neer dat een behandelaar de voorbereiding doet m.b.t. het vaststellen van de diagnose en het bespreken van het behandelplan. Echter is het de regiebehandelaar die formeel verantwoordelijk is en deze zal dan ook betrokken zijn bij het adviesgesprek. Wie de behandelaar wordt, wordt intern in overleg besloten en is niet altijd degene die het intake traject heeft gedaan.

Vanuit de overheid is het verplicht dat een regiebehandelaar beschikt over een BIG-registratie. Andere behandelaren moeten ook aan strikte voorwaarden voldoen (bv. minimaal een universitaire studie Psychologie hebben afgerond), echter hoeven ze geen BIG registratie te hebben.

Binnen Huijs GGZ werken zowel psychologen met als zonder BIG registratie. De regiebehandelaar zal in ieder geval altijd verschillende afspraken hebben met de cliënt om de voortgang van de behandeling mee te beoordelen.

Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u contact met ons opnemen, of indien de behandeling al gestart is, bespreken met uw behandelaar.