Werkwijze
Na aanmelding word u zo snel mogelijk uitgenodigd voor een intake. De intake neemt doorgaans 2-4 gesprekken in beslag, soms langer. Na intake zal er geadviseerd worden welke vorm van psychotherapie en welke psychotherapeut het beste aansluit bij uw problematiek. Soms is er verder onderzoek nodig om een goed advies te kunnen geven. Het kan ook gebeuren dat u na de intake het advies krijgt om u aan te melden bij een andere instelling of praktijk die beter aansluit bij uw problematiek of onderzoeksvraag. We streven er naar de behandeling zo snel mogelijk na intake en advies te starten. Soms hebben we een wachtlijst.
Wanneer na intake en advies blijkt dat uw problematiek behandeld kan worden binnen onze praktijk zal de behandeling worden opgestart. In de regel vinden de gesprekken 1x per 1 -2 weken plaats. Onze therapeuten zijn uitgebreid opgeleid en geschoold in allerlei vormen van psychotherapie en hebben ruime werkervaring. Enkele vormen van psychotherapie zijn: cliëntgerichte psychotherapie, psychodynamische psychotherapie, schematherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR en ACT. Kenmerkend voor elke psychotherapeutische behandeling is dat we samen met u een veranderingsproces op gang willen brengen. Dit proces duurt soms kort (enkele maanden), maar in veel gevallen lang (enkele jaren). Hierbij is uw inzet van groot belang. Veranderen gaat helaas niet vanzelf, is vaak moeilijk, duurt vaak lang en vergt veel energie. De therapeut wil u zo goed mogelijk faciliteren in dit proces, maar eigen inzet en reflectie op (kijken naar) de eigen gedachten, gevoelens, wensen en gedragingen zijn van zeer groot belang. De behandeling zal tussentijds geëvalueerd worden. Vaak wordt er een mooi behandelresultaat behaald. In sommige gevallen blijkt de behandeling niet afdoende of niet passend. In dat geval kan, in goed onderling overleg, besloten worden om af te sluiten of u elders aan te melden.