Het kan altijd gebeuren dat een gemaakte afspraak niet door kan gaan. De praktijk hanteert hierbij de regel dat afspraken kosteloos gewijzigd/afgezegd kunnen worden tot minimaal 24 uur vóór de afspraak.

U kunt afzeggen per mail (info@psyhuijs.nl) of per telefoon (085-9027310). Het secretariaat is bereikbaar op maandag en donderdag tussen 9.00 uur en 17.30 uur en op dinsdag tussen 9.00 uur en 14.30 uur. U kunt altijd een voicemail bericht achterlaten.

Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd of waarbij u niet bent komen opdagen, worden volledig in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 75,-.

 

Corona-virus

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Dit advies geldt gedurende de steekproef die op dit moment in Brabant wordt gehouden. De verwachting is dat de uitslag in de loop van komende week bekend wordt.

Indien dit betekent dat u zich moet afmelden binnen 24 uur voor de afspraak, dan gaan we hier coulant mee om.