Aanmelden

Aanmelden

Als u zichzelf wilt aanmelden bij HuijsGGZ, kan dat alleen via de website (of door uw huisarts via Zorgdomein). Hieronder dient u enkele screeningsvragen te beantwoorden, alvorens uw aanmelding door ons verwerkt kan worden. Vul alle vragen in en druk dan op de knop: “klik hier om u aan te melden”.
Na uw aanmelding zult u een bevestigingsmail van ons ontvangen. Indien uw klachten verergeren of veranderen, terwijl u nog niet bent uitgenodigd voor een intakegesprek, adviseren we u contact op te nemen met uw huisarts of in geval van crisis met de crisisdienst of bel 113. Na de intakegesprekken zal er een inschatting gemaakt worden voor welke zorg u in aanmerking komt.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de screening. Als u niet bij ons in behandeling komt zal deze informatie verwijderd worden.

Zie voor de kosten en informatie over zorgverzekeraars onze kosten pagina.