Aanmelden

Aanmelden

Vul onderstaande gevraagde gegevens in. Volg de stappen op en druk op “verzend aanvraag”, wij nemen dan spoedig contact met u op.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de screening. Als u niet bij ons in behandeling komt zal deze informatie verwijderd worden.

Verzekeraars

In 2021 heeft Huijs GGZ met enkele verzekeraars een contract. Indien u verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij een contract mee hebben afgesloten, worden de kosten volledig vergoed met uitzondering van uw eigen risico. We hebben contracten afgesloten voor zowel de basisGGZ als de gespecialiseerdeGGZ met:

– DSW (DSW, Stad Holland, InTwente)

– ONVZ (ONVZ, PNOzorg, VvAA)

– ENO (Salland, ZorgDirect, HollandZorg)

– Zorg en Zekerheid (Zorg en Zekerheid, AZVZ)

– Caresq (aevitae-EUcare)

 

In 2021 hebben we GEEN contract met:

– Achmea

– ASR

– CZ

– Menzis

– VGZ

 

Sommige polissen binnen deze verzekeringen dekken niet de volledige behandelingskosten, waardoor er een eigen bijdrage gefactureerd zal worden van € 85,- per maand. Hiervoor ontvangt u eens per kwartaal per mail een factuur van 3 x € 85,- = € 255,-.

Indien u verzekerd bent met een restitutiepolis (ongeacht de verzekering), worden de kosten volledig vergoed met uitzondering van uw eigen risico.

 

Wij hebben een samenwerking met Psychotherapiepraktijk Rosmalen van Richard Smit.

Aan het eind van het traject, of na een jaar behandelcontact, ontvangt u de eindfactuur.

De eindfactuur dient u, indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekering, zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar, waarna u aan ons de factuur dient te voldoen.

 

Indien u na het lezen van deze informatie twijfelt of de behandelingen in uw geval vergoed worden, informeer dan bij de praktijk (085-9027310 of info@psyhuijs.nl) en bij uw verzekeraar.

De gehanteerde tarieven zijn conform de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZa).

 

Als u bij Huijs GGZ start met een behandeling, dient u er rekening mee te houden dat als u overstapt naar een andere zorgverzekering of overweegt over te stappen naar een andere zorgverzekering, de nieuwe polisvoorwaarden pas ingaan op het moment dat uw behandeltraject (uw DBC) wordt verlengd. Dit is in de meeste gevallen 365 dagen na de startdatum van uw huidige DBC. Let op: Vanwege de overgang naar het zorgprestatiemodel vanaf 1 januari 2022 (zie www.zorgprestatiemodel.nl) zullen alle DBC-trajecten en producten afgesloten worden op 31 december 2021.

Informatie over diverse polissen vindt u hier:

patientenfolder-zorgverzekeringen-2020