Aanmelden

Aanmelden

Vul onderstaande gevraagde gegevens in. Volg de stappen op en druk op “verzend aanvraag”, wij nemen dan spoedig contact met u op.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de screening. Als u niet bij ons in behandeling komt zal deze informatie verwijderd worden.

Verzekeraars

In 2020 heeft Huijs Psychologen met enkele verzekeraars een contract. Indien u verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij een contract mee hebben afgesloten, worden de kosten volledig vergoed met uitzondering van uw eigen risico. We hebben contracten afgesloten voor zowel de basisGGZ als de gespecialiseerdeGGZ met:

DSW
– In Twente
– Stad Holland
– ASR
– De Amersfoortse
– Ditzo
– Aevitae

Caresq
– Promovendum
– Besured
– National Academic

Zilveren Kruis Achmea
– Interpolis
– FBTO
– Avero Achmea
– IAK
– Aevitae
– De Friesland

Zorg en Zekerheid

Eno Zorgverzekeraar
– Salland Zorgverzekeringen
– HollandZorg
– ZorgDirect

ONVZ
– VvAa
– PNOZorg

Sommige polissen dekken niet de volledige behandelingskosten, waardoor er een eigen bijdrage gefactureerd zal worden van € 50,- per maand. Hiervoor ontvangt u eens per kwartaal per mail een factuur van 3 x € 50,- = € 150,-.

In 2020 hebben we GEEN contract met CZ en met Menzis. De spelregels voor deze verzekeringen zijn als volgt:

Indien u een budgetpolis of naturapolis heeft van CZ of Menzis, dan betaalt u naast de eigen bijdrage van € 50,- per maand ook voorschotnota’s. De voorschotnota’s worden iedere maand aan u gefactureerd en berekend aan de hand van het aantal sessies in die maand. U betaalt per sessie € 100,-. Aan het einde van het traject ontvangt u de eindfactuur. Deze eindfactuur dient u zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Dan worden de voorschotnota’s verrekend met het uiteindelijke bedrag dat betaald dient te worden.

Indien u een restitutiepolis heeft van CZ of Menzis, dan betaalt u geen eigen bijdrage en ook geen voorschotnota’s. Aan het einde van het traject ontvangt u de eindfactuur thuis. Deze dient u zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar, waarna u onze factuur dient te voldoen.

LET OP: Voor de vestiging Sittard betaalt u GEEN voorschotnota’s.

Indien u na het lezen van deze informatie twijfelt of de behandelingen in uw geval vergoed worden, informeer dan bij de praktijk (085-9027310) en bij uw verzekeraar.

De gehanteerde tarieven zijn conform de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZa).

Informatie over diverse polissen vindt u hier:

patientenfolder-zorgverzekeringen-2020