Aanmelden

Maak nu een afspraak

Vul onderstaand formulier in om contact op te nemen

Na verwijzing door uw huisarts, kunt u zich telefonisch (085-9027310) of per e-mail (info@psyhuijs.nl) aanmelden voor Specialistische GGZ of Basis GGZ. U wordt gebeld voor een telefonische intake en het maken van een afspraak.

Het secretariaat is bereikbaar op maandag tussen 9.00 uur en 17.30 uur, op dinsdag tussen 9.00 uur en 14.00 uur, op woensdag tussen 9.00 en 17.00 uur, op donderdag tussen 9.00 en 18.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur.

Polisadvies 2020

Sommige polissen dekken komend jaar niet de volledige behandelingskosten, waardoor er een eigen bijdrage gefactureerd zal worden van € 50,- per maand. Hiervoor ontvangt u eens per kwartaal per mail een factuur van 3 x € 50,- = € 150,-. Door een goede polis af te sluiten die vaak niet veel duurder is, kunt u kosten besparen.

Dit zijn de polissen die wij adviseren:

Verzekeraar Polis Maandpremie
VVAA Basisverzekering € 126,35
Zorg en Zekerheid Zorg Vrij € 126,00
FBTO Restitutie Polis € 122,50
PNO Zorg Basisverzekering € 133,00
VGZ Eigen Keuze € 127,70
Zilveren Kruis Achmea Basis Exclusief € 134,95
Aevitae Restitutie € 133,95
De Amersfoortse Eigen Keuze € 142,95
IZA van VGZ Eigen Keuze € 119,56
IZZ van VGZ Restitutie € 121,31
ONVZ Basisverzekering € 133,00
UMC Zorgverzekeraar Zorgverzekering € 120,16
Univé Zorg Vrij € 127,89
Zekur Gewoon Zekur Vrij € 121,50

 

Een goede polis is gemiddeld meestal maar een paar euro per maand duurder. Daarnaast vergoedt een goede polis vaak 100% van de behandeling. Bij de hierboven genoemde polissen wordt GEEN eigen bijdrage (€ 50,- per maand) aan u berekend, omdat de vergoedingen 100% zijn.

In 2020 hebben we GEEN contract met CZ en met Menzis. De spelregels voor deze verzekeringen zijn als volgt:

Indien u een budgetpolis of naturapolis heeft van CZ of Menzis, dan betaalt u naast de eigen bijdrage van € 50,- per maand ook voorschotnota’s. De voorschotnota’s worden iedere maand aan u gefactureerd en berekend aan de hand van het aantal sessies in die maand. U betaalt per sessie € 100,-. Aan het einde van het traject ontvangt u de eindfactuur. Deze eindfactuur dient u zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Dan worden de voorschotnota’s verrekend met het uiteindelijke bedrag dat betaald dient te worden.

Indien u een restitutiepolis heeft van CZ of Menzis, dan betaalt u geen eigen bijdrage en ook geen voorschotnota’s. Aan het einde van het traject ontvangt u de eindfactuur thuis. Deze dient u zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar, waarna u onze factuur dient te voldoen.

Verzekeraars

In 2020 heeft Huijs Psychologen met enkele verzekeraars een contract. Indien u verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij een contract mee hebben afgesloten, worden de kosten volledig vergoed met uitzondering van uw eigen risico. We hebben contracten afgesloten voor zowel de basisGGZ als de gespecialiseerdeGGZ met:

DSW
– In Twente
– Stad Holland
– ASR
– De Amersfoortse
– Ditzo
– Aevitae

Caresq
– Promovendum
– Besured
– National Academic

Zilveren Kruis Achmea
– Interpolis
– FBTO
– Avero Achmea
– IAK
– Aevitae
– De Friesland

Zorg en Zekerheid

Eno Zorgverzekeraar
– Salland Zorgverzekeringen
– HollandZorg
– ZorgDirect

ONVZ
– VvAa
– PNOZorg

Indien u na het lezen van deze informatie twijfelt of de behandelingen in uw geval vergoed worden, informeer dan bij de praktijk (085-9027310) en bij uw verzekeraar.

De gehanteerde tarieven zijn conform de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZa).

Informatie over diverse polissen vindt u hier:

patientenfolder-zorgverzekeringen-2020