Aanmelden

Maak nu een afspraak

Vul onderstaand formulier in om contact op te nemen

Na verwijzing door uw huisarts, kunt u zich telefonisch (085-9027310) of per e-mail (info@psyhuijs.nl) aanmelden voor Specialistische GGZ of Basis GGZ. U wordt gebeld voor een telefonische intake en het maken van een afspraak.

Het secretariaat is bereikbaar op maandag en donderdag tussen 9.00 uur en 17.30 uur en op dinsdag tussen 9.00 uur en 14.30 uur.

Verzekeraars

In 2019 heeft Huijs Psychologen met enkele verzekeraars een contract. Indien u verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij een contract mee hebben afgesloten, worden de kosten volledig vergoed met uitzondering van uw eigen risico. We hebben contracten afgesloten voor zowel de basisGGZ als de gespecialiseerdeGGZ met:

Multizorg VRZ
– ONVZ (ONVZ, VvAA, PNOZorg)
– ENO (Salland verzekeringen, HollandZorg, Energiek, Salland ZorgDirect)
– Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

DSW
– In Twente
– Stad Holland
– ASR
– De Amersfoortse
– Ditzo
– Aevitae

Caresq
– Promovendum
– Besured
– National Academic

Zilveren Kruis Achmea
– Interpolis
– FBTO
– Avero Achmea
– IAK
– Aevitae
– De Friesland

Menzis
– Anderzorg
– Hema
– PMA

Huijs Psychologen levert ook niet-gecontracteerde zorg aan patienten. In veel gevallen is vergoeding door uw zorgverzekering (grotendeels of geheel) mogelijk. Bent u verzekerd bij CZ, Ohra of Nationale Nederlanden middels een naturapolis of budgetpolis? Bekijk dan ook de tekst hieronder! Indien uw verzekering niet bij de bovengenoemde staat, geldt voor u het volgende:

Als u voor 2019 een restitutiepolis heeft afgesloten zijn er voor u geen andere kosten dan uw eigen risico bij de zorgverzekeraar. Indien u een natura polis heeft, wordt uw behandeltraject in de meeste gevallen gedeeltelijk (50-80%) door de zorgverzekeraar vergoed. Indien uw polis de behandeling niet volledig vergoed, brengt Huijs Psychologen een persoonlijke bijdrage van € 45, – per maand bij u in rekening. Nooit meer dan dat, ook niet als het verschil tussen de declaratie en het marktconforme tarief groter is.

Indien u na het lezen van deze informatie twijfelt of de behandelingen in uw geval vergoed worden, informeer dan bij de praktijk (085-9027310) en bij uw verzekeraar.

De gehanteerde tarieven zijn conform de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZa).

CZ, Ohra en Nationale Nederlanden trekken ten strijde tegen de niet-gecontracteerden.

Eind 2018 kregen de niet-gecontracteerde zorgaanbieders, waaronder Huijs Psychologen een brief van CZ, Ohra en Nationale Nederlanden waarin hun werd medegedeeld dat de CZ-groep vanaf 1 januari 2019 stopt met het rechtstreeks vergoeden van zorgkosten op basis van een Akte van Cessie (een schrijven waarmee de patiënt toestemming geeft de factuur rechtstreeks bij CZ in te dienen).

Of dit zo maar kan of dat de CZ-groep zich hiermee boven de wet plaatst, zijn wij momenteel aan het uitzoeken.

Iedere verzekerde heeft in Nederland recht op (gedeeltelijke) restitutie van zijn of haar ziektekosten door de zorgverzekeraar.
Middels een zogenaamde ‘Akte van Cessie’ – een overigens volstrekt legaal middel – draagt een verzekerde dit recht op teruggave van de ziektekosten over aan een zorgverlener van zijn keuze.

Dit besluit van de CZ-groep betekent dat cliënten die bij een van bovengenoemde zorgverzekeraars verzekerd zijn voortaan rechtstreeks bij hun ziektekostenverzekeraar moeten gaan declareren.
Over het antwoord op de vraag hoe ze die zorg zouden moeten gaan declareren, hebben ze een brief ontvangen.

Deze eenzijdige actie heeft ervoor gezorgd dat wij ons genoodzaakt zien om weer maandelijkse facturen naar de verzekerden middels een naturapolis of budgetpolis van CZ, Ohra en Nationale Nederlanden te gaan sturen.
Net zoals dat voor 1 januari 2007 gebeurde.

De nota’s die u dan maandelijks van ons gaat krijgen zijn zogenaamde ‘voorschotnota’s’.  Dit betekent dat u per maand een nota krijgt met daarop alle sessies van die maand.
Als bedrag per sessie (zijnde 45 minuten directe tijd met de cliënt en 15 minuten indirecte tijd) rekenen we dan € 100,-.
Aan het einde van de behandeling wordt dan de definitieve en uiteindelijke prijs van de DBC (de behandeling) berekend en verrekend met de reeds in rekening gebrachte voorschotnota’s.

Deze voorschotnota dient binnen 14 dagen betaald te zijn, anders zien we ons genoodzaakt om de behandeling direct te stoppen.
Wij betreuren het ten zeerste dat deze verzekeraars op eigen initiatief deze regeling eenzijdig hebben aangepast, uiteindelijk is dit ten laste van de cliënt.

Let er wel op dat het traject met de voorschotnota’s uitsluitend geldt voor diegenen die bij CZ, Ohra of Nationale Nederlanden verzekerd zijn middels een naturapolis of budgetpolis, NIET bij verzekerden middels een restitutiepolis.

Voor alle anderen geldt de al jaren gebruikte declaratie bij uw zorgverzekeraar na afloop van de behandeling.