Aanmelden

Aanmelden

Vul onderstaande gevraagde gegevens in. Volg de stappen op en druk op “verzend aanvraag”, wij nemen dan spoedig contact met u op.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de screening. Als u niet bij ons in behandeling komt zal deze informatie verwijderd worden.

Verzekeraars

In 2021 heeft Huijs GGZ met enkele verzekeraars een contract. Indien u verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij een contract mee hebben afgesloten, worden de kosten volledig vergoed met uitzondering van uw eigen risico. We hebben contracten afgesloten voor zowel de basisGGZ als de gespecialiseerdeGGZ met:

– DSW (DSW, Stad Holland, InTwente)

– ONVZ (ONVZ, PNOzorg, VvAA)

– ENO (Salland, ZorgDirect, HollandZorg)

– Zorg en Zekerheid (Zorg en Zekerheid, AZVZ)

 

In 2021 hebben we GEEN contract met:

– Achmea

– ASR

– CZ

– Menzis

– VGZ

 

Sommige polissen binnen deze verzekeringen dekken niet de volledige behandelingskosten, waardoor er een eigen bijdrage gefactureerd zal worden van € 85,- per maand. Hiervoor ontvangt u eens per kwartaal per mail een factuur van 3 x € 85,- = € 255,-.

 

Indien u verzekerd bent met een restitutiepolis (ongeacht de verzekering), worden de kosten volledig vergoed met uitzondering van uw eigen risico.

 

Voor CZ en Menzis gelden er nog andere spelregels. Deze zijn als volgt:

Indien u een budgetpolis of naturapolis heeft van CZ of Menzis, dan betaalt u naast de eigen bijdrage van € 85,- per maand ook voorschotnota’s. De voorschotnota’s worden iedere maand aan u gefactureerd en berekend aan de hand van het aantal sessies in die maand. U betaalt per sessie € 100,-. Aan het einde van het traject, of na een jaar behandelcontact, ontvangt u de eindfactuur. Deze eindfactuur dient u zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Dan worden de voorschotnota’s verrekend met het uiteindelijke bedrag dat betaald dient te worden.

Indien u een restitutiepolis heeft van CZ of Menzis, dan betaalt u geen eigen bijdrage en ook geen voorschotnota’s. Aan het einde van het traject ontvangt u de eindfactuur thuis. Deze dient u zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar, waarna u onze factuur dient te voldoen.

 

Indien u na het lezen van deze informatie twijfelt of de behandelingen in uw geval vergoed worden, informeer dan bij de praktijk (085-9027310 of info@psyhuijs.nl) en bij uw verzekeraar.

De gehanteerde tarieven zijn conform de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZa).

 

Als u bij Huijs GGZ start met een behandeling, dient u er rekening mee te houden dat als u overstapt naar een andere zorgverzekering of overweegt over te stappen naar een andere zorgverzekering, de nieuwe polisvoorwaarden pas ingaan op het moment dat uw behandeltraject (uw DBC) wordt verlengd. Dit is in de meeste gevallen 365 dagen na de startdatum van uw huidige DBC.

 

Informatie over diverse polissen vindt u hier:

patientenfolder-zorgverzekeringen-2020