U kunt zich niet bij ons aanmelden, indien u:
1. Lijdt aan schizofrenie of een andere psychotische stoornis
2. 24-uurs zorg nodig heeft

Intake: Probleemverheldering en diagnostiek

Het is van belang om op een zorgvuldige manier de klachten in kaart te brengen. Dit gebeurt tijdens een intake in 1 of meerdere gesprekken, waarbij soms gebruik wordt gemaakt van aanvullend psychologisch onderzoek. Daarna vindt een adviesgesprek plaats, waarin een gestelde diagnose wordt toegelicht en een advies gegeven over een passende (psychologische) behandeling. Samen met de patiënt worden tijdens het adviesgesprek behandeldoelen opgesteld.

Individuele psychologische behandeling

Wanneer u komt voor behandeling van Burn-out klachten, zijn deze uitgesloten van vergoeding door uw verzekeraar en komen de kosten voor eigen rekening.

Met individuele psychologische behandelgesprekken wordt in stappen toegewerkt naar het behalen van de opgestelde behandeldoelen, die in het adviesgesprek zijn vastgesteld. Regelmatig zal het beloop van de behandeling geëvalueerd worden. De behandeling kan o.a. bestaan uit psychotherapie, cliëntgerichte (inzichtgevende) therapie, EMDR, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, emotion focused therapie (EFT), lichttherapie of mindfulness.

Relatietherapie

Indien er geen sprake is van een psychische diagnose, valt partnerrelatie therapie onder niet vergoede zorg en komen de kosten voor eigen rekening.

In elke relatie kunnen spanningen en ruzies voorkomen. Wanneer partners tegen problemen oplopen waar zij zelf niet uit kunnen komen kunnen ze ervoor kiezen hulp van buitenaf in te schakelen. Tijdens meerdere intakegesprekken worden onderlinge alsook individuele problemen in kaart gebracht.
Vervolgens wordt tijdens relatietherapie gewerkt naar nieuwe omgangspatronen en een betere communicatie. Relatietherapie is niet alleen bedoeld als laatste redmiddel, het kan ook gebruikt worden ter verdieping van een relatie. Tijdens relatietherapie kan ook duidelijk worden dat de partners alsnog ervoor kiezen (tijdelijk) uit elkaar te gaan. De therapeut kan het paar dan begeleiden om dit proces zo respectvol mogelijk te laten verlopen.

Diagnostisch Onderzoek

Mocht u alleen willen komen voor diagnostisch onderzoek (en geen behandeling willen ondergaan) is dit geen verzekerde zorg. U betaalt de kosten van het onderzoek dan zelf.

Het is mogelijk om een neuropsychologisch onderzoek te ondergaan (tijdens behandeling) ter verheldering van het functioneren van het brein. Er kan hiermee in kaart gebracht worden in hoeverre er sprake is van dementie of hersenschade. Onderzoek kan zich onder andere richten op aandacht, geheugen, taal, denken, uitvoeren van handelingen, verlies van interesse, agressiviteit, angst, depressiviteit en persoonlijkheidsveranderingen. Bij Huijs GGZ is het tevens mogelijk om een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek te ondergaan. Via een persoonlijkheidsonderzoek komen we meer te weten over wie u bent, wat u denkt, wat u vindt en wat u kunt. Dit kan belangrijk zijn om te bepalen hoe we u kunnen helpen bij het oplossen van uw problemen, alsook het maken van een sterkte- en zwakte analyse. Middels een persoonlijkheidsonderzoek kan het inzicht in het eigen functioneren vergroot worden.