U kunt zich niet bij ons aanmelden, indien u:
1. Lijdt aan schizofrenie of een andere psychotische stoornis
2. 24-uurs zorg nodig heeft

Intake: Probleemverheldering en diagnostiek

Het is van belang om op een zorgvuldige manier de klachten in kaart te brengen. Dit gebeurt tijdens een intake in 1 of meerdere gesprekken, waarbij soms gebruik wordt gemaakt van aanvullend psychologisch onderzoek. Daarna vindt een adviesgesprek plaats, waarin een gestelde diagnose wordt toegelicht en een advies gegeven over een passende (psychologische) behandeling. Samen met de patiënt worden tijdens het adviesgesprek behandeldoelen opgesteld.

Individuele psychologische behandeling

Met individuele psychologische behandelgesprekken wordt in stappen toegewerkt naar het behalen van de opgestelde behandeldoelen, die in het adviesgesprek zijn vastgesteld. Regelmatig zal het beloop van de behandeling geëvalueerd worden. De behandeling kan o.a. bestaan uit psychotherapie, cliëntgerichte (inzichtgevende) therapie, EMDR, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, emotion focused therapie (EFT), lichttherapie of mindfulness.

Bedrijven

Heeft u behoefte aan deskundigheid op het gebied van arbeidsgerelateerde vraagstukken? Huijs Psychologen heeft jarenlange ervaring met (psychologische) behandeling om mensen weer op weg te helpen naar werk. Ook bieden wij trainingen aan om de capaciteiten van uw personeel te stimuleren. Hierbij kunt u denken aan assertiviteitstrainingen, stress reductie, time-management en verbetering communicatie vaardigheden. Daarnaast bieden wij begeleiding aan managers om prestaties te optimaliseren. Indien er sprake is van arbeidsconflicten kunnen wij als vertrouwenspersoon voor uw organisatie optreden en kunnen wij complexe problematiek aanpakken, zoals bijvoorbeeld pesten of intimidatie.

Relatietherapie

Indien er geen sprake is van een psychische diagnose, valt partnerrelatie therapie onder niet vergoede zorg.

In elke relatie kunnen spanningen en ruzies voorkomen. Wanneer partners tegen problemen oplopen waar zij zelf niet uit kunnen komen kunnen ze ervoor kiezen hulp van buitenaf in te schakelen. Tijdens meerdere intakegesprekken worden onderlinge alsook individuele problemen in kaart gebracht.
Vervolgens wordt tijdens relatietherapie gewerkt naar nieuwe omgangspatronen en een betere communicatie. Relatietherapie is niet alleen bedoeld als laatste redmiddel, het kan ook gebruikt worden ter verdieping van een relatie. Tijdens relatietherapie kan ook duidelijk worden dat de partners alsnog ervoor kiezen (tijdelijk) uit elkaar te gaan. De therapeut kan het paar dan begeleiden om dit proces zo respectvol mogelijk te laten verlopen.

Diagnostisch Onderzoek

Het is mogelijk om een neuropsychologisch onderzoek te ondergaan (tijdens behandeling) ter verheldering van het functioneren van het brein. Er kan hiermee in kaart gebracht worden in hoeverre er sprake is van dementie of hersenschade. Onderzoek kan zich onder andere richten op aandacht, geheugen, taal, denken, uitvoeren van handelingen, verlies van interesse, agressiviteit, angst, depressiviteit en persoonlijkheidsveranderingen. Bij Huijs Psychologen is het tevens mogelijk om een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek te ondergaan. Via een persoonlijkheidsonderzoek komen we meer te weten over wie u bent, wat u denkt, wat u vindt en wat u kunt. Dit kan belangrijk zijn om te bepalen hoe we u kunnen helpen bij het oplossen van uw problemen, alsook het maken van een sterkte- en zwakte analyse. Middels een persoonlijkheidsonderzoek kan het inzicht in het eigen functioneren vergroot worden.